Featured

Odkupiony nie implikuje zbawiony❢ Dwie drugie bestii się mylą wraz z innymi („ogonem”), np. mormonami. System Łaski ORAZ uczynków.

„(…)understand that there is a difference between being redeemed–as are all men (objectively), because of Christ’s death and resurrection–and being saved or in a state of grace–as are only those who receive God’s grace by faith and abide in his love.”

Conclusion

The Gospel was made for simple minds, but there is a certain kind of simplistic mindset that can only see or reason about particular points in isolation.

Missing the picture (pomijanie obrazu – tzn. całego obrazu)

YAHOSHUA uczynił okup ale sam okup nie wystarcza. Odkupienie jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym.

Obraz obrazy rozumu!!! Być rozumnym trzeba, Chetyci.

Zlewanie pojęć ze sobą bez powodu jest niedozwolone!

YAHSHUA nie przyszedł aby dokadzać „naszym” regułom współżycia społecznego.
Taka jest Ewangelia.
Taki jest mój Mistrz.

Zbawienie – YAHSHUA jest Zbawieniem ale tamto nie są równoznaczne stany/pojęcia

Odkupienie nie jest Zbawieniem.

Czy gdzieś ap. Paweł te stany zrównywał EXPLICITE? Nigdzie.

Zbawienie jest przygotowaniem ale nie jest zrazu dopełnieniem

W innych filmach wyjaśnione. Wielu niestety na wykończenie (dokończenie) Zbawienia się nie załapie. Agharta, Szeol, piekło na takich czeka.

Zbawienie JEST Osobą a nie stanem!

A raczej Trzema Osobami. Skrót myślowy rozwija się w Trójcę Świętą (ELOHIM to l. mn.). Znak YAHOSHUA HAMMASHIYAH denotuje w Istocie – Całą Trójcę.

Z ciemności nie wypływa światłość ale z Boga.

Te dwie Bestie to protestantyzm i katolicyzm. Ludzkość (nierządnica) na nich jedzie. Wzajem się przenikają, na sposób strukturalny oraz nierządny (niewiasta wszeteczna siedzi – jedzie na bestii) w jedną bestię. W ogóle Apokalipsa ma wiele znaczeń, jednak są spójne.

Jan był dobrym Żydem. Pawła natomiast czytajmy ostrożnie – ze względów które już opisywałem wcześniej, także w formie tabelek porównawczych. Ewangelia prosta ale byle nie przekształcana w prostactwo!!

KRK zrobił drugą nieprawidłową skrajność.

Przecież czyny są wewnętrzne i są też czyny zewnętrzne. Jest to różne i rozdzielne mimo że jednolite że może się (i musi i asercja) ze sobą łączyć. Cała tajemnica. Zbawieni bywa„my” z Łaski (=Ducha Boża) oraz uczynków.

Pochwycony nic nie robi tylko poddaje się rapture.

Wychwala Boga w bezczynności.

Nie ze uczynków bywamy zbawiani.

Innego słowa na podkreślenie selektywności trudno chyba szukać w języku polskim. Takie jak użyte świetnie pasuje na określenie reguły, jeśli już szukacie reguł.

YAHOSHUA to nie reguły wygodniczych literatów.

Wykracza poza Słowo, Sam wykracza ponad Siebie ponieważ Jest Synem SHIKAINYAH.

Chwała Ducha Boga odnawia nawet Przykazania. Wieje, opiekuje się i MATKUJE jak chce.

Nie kabalizujmy prostej Wiary!

YAHOSHUA umarł, żył, Jest, zmartwychwstał i zesłał Szechinę po to abyśmy na Niego grzechy złożyli (swoje/moje, gdyż co ja mam do „brata” hybrydy z Hiwwity, Goliatów, Annunaki?!) i później wzięli Moc.

Świat nie jest bratem, świat nie jest matką. Jeżeli „brat” grzeszy za bardzo, to mi na nim nie zależy. Nie chce modlić się za takiego! Szczepionka takich wyrżnie, może szarańcza (hebr. Araba? – Arabowie?), może coś innego z katalogu Biblijnego… .

Nie znam reguły żydowskiej aby garstka znaczyło coś miliard większego innego niż za Noego.

Jednak z żydowskości Zbawiciela wynika że Ziemia jest nasza, chrześcijan filadelfijskich Judaistów. Bóg Jest Bogiem wojny. Tak jak i Miłosierdzia. Wiedzę w temacie można poszerzyć studiując Niebocentryzm.

Featured

Kabaliści protestanci: „kunszt” motywów, symboliki i typologi egzegezy Pisma Świętego – przekręca je. Czym jest naprawdę kabała żydowska i jej konsekwencje u protestantów i świata! KRK dopełnia miary zła tego Wielkiego Babilonu.

Wstęp – skrótem

●Biblia nie polega na samym

szukaniu wzorców pomiędzy

różnymi wersetami, np.

zapowiedzi (–zwiastowania) i

wypełnienia proroctw (& wizji)czy następstw pomiędzy NT a Starem Przymierzem.

●Pismo Święte znacznie przekracza taką metodykę studiowania. W Piśmie liczy się Żywy Bóg a nie tekst.

Bóg nie chce aby szukać samych korelacji, korelatów związków duchowych, ale Chwały Boga (czyli Ducha Świętego SHIKAIN–YAH). Techniki kabały zawojowały ten zły świat i oszukały licznych chrześcijan.

Pastor Chojecki myli konteksty i (re)kombinuje regułę przeciw „czarnowidztwu”, polega ona tylko na partykułach NLP, zobaczcie jak „ewangelik” przekręca sens intencji Boga w Biblii:

Chyba już zrezygnuję… Pastor Paweł Chojecki, Nauczanie, 2021.07.04

#### ##:##

 1. 1.Rzym. 11:4  w odniesieniu do ST—: 
 2. 2.1 Królewska 19:18 [tu w BG]: 

Jednakiem sobie zachował w Izraelu siedm tysięcy, których wszystkich kolana nie kłaniały się Baalowi, i których wszystkich usta nie całowały go.

Pycha apostoła Pawła trafiła internetowego biblistę

Na temat apostoła przeznaczyłem odrębny film na vlog’u.

Pastorkowi najwyraźniej wydaje się że uczynił eurekę. Że odkrył nieznany ląd, terra incognita, egzegetyczno–ewangelizacyjny.

 1. 1.Pan Bóg nic nie mówi na temat miary skuteczności tych proroków, z wersetu przytoczonego, a na którym pastor oparł swoje wywody. 
 2. 2.Nie można przenosić, robić kalki tego co było kilka tysięcy lat temu, na dzisiaj, kiedy epoka jest już odmienna, zresztą zgodnie nawet z IPP TV, bliska Apokalipsy zapowiadanej przez Jana apostoła. 
 3. 3.Pastor posługuje się stylem dowolnym, tworzy chaos arbitralną interpretacją, wziętą z Agharty kosmosu (czyli piekieł). 
 4. 4.Bałbym się takiego ewangelisty, ponieważ „kiedy bestia podniesie łeb” (z piosenki autorstwa górala Sebastian’a Pitoń’a), hologramy może wyświetlać, HAARP, „cuda” techniki, powiązany fałszywy mesjasz i fałszywe pochwycenie. Niestety przy jego możliwościach technicznych, i dla niego może to się okazać wykonalne, przed czym was przestrzegam. Skoro np. nie krytykują Jonny’ego Daniels’awydaje się wręcz że go lubią – no to pewnie Żydzi finansują, ci którzy nie są Żydami ale kłamią [z Ap Jana], kabaliści mu „pomagają”, dają pieniądze na socjotechniki. Już sam fakt podejrzany że jedna z jego [Chojeckiego] córek występująca w stałych programach tv. internetowej interesuje się intensywnie psychologią!!! Oczywiście bez jakiegoś dystansu!! 
 5. 5.Niestety pastor ten by się do tego kwalifikował. Nie znam czynnika, który mógłby go łatwo nawrócić. Pastor jest w dobrym zdrowiu, nie kaszle, nie wiadomo czy się szczepił – więc wielki ucisk w jego przypadku teoretycznie może nadejść z innej strony niż szczepionka, przeciwnie niż dla ogółu (przynajmniej z 1/2 gojów – goim, patrząc około jakiś statystyk). 

Epoka jest zupełnie inna. Pastorek psychologizuje o zniechęceniu ponieważ brakuje mu merytoryki. Czym Chojecki różni się od świata? Czy jego churching jest set–apart? Nie!

1 Królewska 19:14 [BG]:

A on odpowiedział: Gorliwiem się zastawiał o Pana, Boga zastępów: albowiem opuścili przymierze twoje synowie Izraelscy, ołtarze twoje poburzyli, a proroki twoje mieczem pomordowali, i zostałem ja sam, a szukają duszy mojej, aby mi ją odjęli.

–czy Bóg aktualnie posyła ludzi do czegoś takiego? Nie ma napisane w Biblii. Jest tylko żeby część ludzi nawrócić (Ewangelia będzie głoszona i wtedy przyjdzie koniec).

Apokalipsa 6:8 [BG]:

I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło szło za nim; i dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez zwierzęta ziemskie.

płowy«żółtawy z szarym odcieniem»
płowość

zwierzyna płowa «łosie, jelenie, daniele i sarny»

 Pesymizm ilościowy jest tu jak najbardziej na miejscu, choć raczej pesymizm w intelekcie niż w uczuciach. Bo naiwny, z wypranym dawniej umysłem wierny, schadzający się niegdyś do wielkiej nierządnicy babilońskiej a któremu coś jeszcze zostało z tej nierządnicy (czyli konkretniej : naiwność, fałszywy optymizm, ekumenizm, humanizm oświeceniowy, nadmierne braterstwo do byle kogo – i brak rozeznania wrogów Wiary Świętej Mesjanistycznej) — taka naiwna infantylna dusza jest podatna na ataki wrogów, oszustwo, wpadnięcie w szpony sekt (kato-protestanci również są sektą biblijnego Babilonu Wielkiego, o czym cały czas mówię, pisząc o tym konsekwentnie od jakiegoś już czasu).

A więc wszystko się składa na zauważanie i odkrycie, że pastor Paweł Chojecki z IPP TV jest kabalistą.

Czyli znawcą kabały. Zamiast mieć realny kontakt z Bóstwem Trójcy, YAHWEH, YAHSHUA, RUACH HA KODESH — pozorny nauczyciel kombinuje pomiędzy relacjami bytów, filozofuje sobie pod nosem, licząc na zarobek jak w przemyśle kupieckim starożytnej Babilonii. Sam twierdzi przecież że jego uniwersytet biblijny się rozrasta, nie?

Kabała żydowska polega niestety na zajrzeniu w głąb siebie a nie Boga.

Jewish cabal to oszustwo, w jakiejkolwiek znanej mi formie np. luriańskiej. Analogia u pastora jest duża, przy jego zainteresowaniu czy raczej tolerancji dyskursu politycznego (ma za małe umiejętności w tym zakresie i niepotrzebnie skupia się na Chinach jako niby głównym przyczynku obecnej wojny – [przypis: uwaga: nie bójcie się gorący w DUCHU, Bóg rozproszy wrogów w 7 różnych kierunkach!] ).

Kabała to idolatryczne czakramy (inaczej czakry), zestaw punktów nefesh („duszy”, oni to mają jakoś inaczej podobno antropologię kategorialną – odsyłam tematycznie do mojego video o Kurcie Goedlu) hybrydy, na których ona rzekomo medytuje.

Prowadzi to tylko do psychopatologicznego narcyzmu, wzrostu przekonania o sobie samym i społeczeństwie, opętania demonicznego jeśli przypomina taka praktyka np. węża kundalini. Niemcy celowo dali się oszukać współgrając z Hitlerem. To nie że Hitler ich oszukał ale oni przyzwolili i sami się oszukali. Taka wyprowokowana zależna auto–nieświadomość jest ekwiwalentem działania świadomego. Cały świat tkwi w złym. Jeśli zwykli Niemcy byliby dobrymi ludźmi, to nie dali by się oszukać. Tak to funkcjonuje! Explained & debunked (ang. , wyjaśnione i obalone).

Nie wykluczam że diabły mogą się podszywać pod wszystkie te tzw. sefiroty. Sefer po żydowsku znaczy mniej więcej tyle co rozdział, jako słowo chyba podobne a używane przed czytaniem kolejnych ksiąg Tanakh. Sprawdźcie sobie na Holy Language Institute (bo polecam akurat tych mesjańskich Żydów). Żydom kabalistycznym wydaje się że opanowali działy sztuki życia. Mianowicie, że (rzekomo) ujdą na samym miłosierdziu udzielanym bliźnim. Że to nie Mesjasz ani Duch Święty prowadzą do ABBA, ale ich praca nad sobą, poprzez bajeczki o specjalnych elementach psychiki i nauki–widma o psychorelacjach „sefirotów” w społeczeństwie, z duchowością.

W Polsce przykładem na to jest Andrzej Samson oraz Ewa Woydyłło

Że sami dojdą do Boga jako źródła powodzenia czy kultury, niekoniecznie przez nich uznanego za Jedynego czy nawet (sic!) Dobrego.

Kultura = tura kultu. Tura na arenie (ringu) walki. Kult – narcyzm lucyferiańskiego (o)świecenia. (bo będzie to potrzebne dalej do wywodu).

Można komentować pod tym blogiem jak i od niedawna na kanale Tradycyjny YAHwista włączyłem komentarze.

Jeśli wiecie coś więcej to napiszcie w komentarzu pod filmem, koniecznie sprawdzając czy żydotub nie ocenzurował!!, poprzez otwarcie linka do nowo wstawionego przez siebie komentarza z czasem – czyli ja mam np. coś takiego: „0 sekund temu” u góry nowego komentarza po jego prawej stronie, czyli ten link to np. „0 sekund temu” (łatwo go odszukać na pewno w zwykłym stylu graficznym Youtub’a – jest po prawej od nazwy kanału autora komentarza, na tej samej linii) – naciskam na nim prawym przyciskiem myszki aby otworzyć go w trybie prywatnym przeglądarki – opcją z pojawiającego się menu.

… że sprzeczność wzlotu do Tzintzum/tzintzum powinna być przeplatana upadkami (oni tego tak nie nazwią wprost, że grzechami). Ci, którzy to praktykują, są zwani fałszywymi Żydami w Apokalipsie apostoła umiłowanego Jana. Nie każdy z takich może być zbawiony!!

Tłumaczę, że podejście kabały jest światopoglądem komunistycznym, niefunkcjonalnym i destrukcyjnym, całkowicie złym.

 Wszyscy dobrej woli praktycznie wiedzą, jak psychopaci w rodzaju Stalina, Marksa, uczynili zło na świecie. Potrafią rozeznać. Mniejsza z tym, czy tamci byli narzędziem Boskiej sprawiedliwości. Chodzi że ich pogląd jest w pewnych postaciach do nadal.

  Kabaliści niestety wierzą, że aby czynić dobro, to potrzeba przeplatać te dobro złem. Jest to pewien marksizm. Jakby walka klas. Klasa cech dobra z klasą (rodzajem, zbiorem dystrybutywnym, działem bytów, kategorią) cech zła. Kabaliści zatem usprawiedliwiają własne winy i ludzkości i są po prostu satanistami. Usiłują połączyć dobro ze ze złem. W Biblii takie zjawisko nazywa się letniością. Letniość jest typowa dla dużej hipokryzji. Bóg brzydzi się takimi bardziej aniżeli typowymi złoczyńcami, bandytami. Szczególniejszym przykładem byli oczywiście świątynni z Ewangelii.

Po polsku takie zjawisko zwie się: Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek. Jednak to jest system filozoficzny, coś trwałego, nie tylko system „moralności” ale system numerologii, jakiś wróżb z liczb, znaków gestów np. „666” z palców ręki. Coś strasznego, co może być tylko u ludzi podobnych chazarom, spektrum reptilian (gadoidów).

Kabaliści są satanistami bo

wierzą w innego – bożka. Wierzą w diabelskiego bożka remfana, którego gwiazdę czczą na fladze nawet. Tej znanej politycznej „prawnej” fladze z pentagramem.

 1. 1.https://zastopujczas.pl/zydzi/gwiazda-remfana/ 
 2. 2.https://detektywprawdy.pl/2018/07/05/w-sandomierzu-znaleziono-gwiazde-remfana-z-xii-wieku/ 
 3. 3.http://www.reformowani.info/gwiazda-remfana/ 

by zmylić „przeciwnika” kolorystyka tej flagi jest niebiesko–biała. Niebieski w zwyczajnym kontekście występuje jako kolor nieba, biały – chmur a tutaj jest to celowo pomieszane. I tego kozła/dziada w ukryty sposób następnie rozpropagował kościół katolicki (KRK) po świecie, w Polsce szczególnie pod formą trwalszego lęku przed Bogiem, nerwicy eklezjogennej.

Nie trzeba bać się symboli jeśli kto jest gorący, ale trzeba zawsze być powiadomionym – posiadającym wiedzę a raczej BINĘ (Umiejętność jako Imię Ducha Świętego)=SZECHINĘ CHWAŁY.

Dobra Ducha nie może mieć Męża – Boga złego. Oni to właśnie wywrócili. Dla nich Bóg jest zbyt odległy by być OJCEM (=AB, ABBA).

Z Dziejów Apostolskich 7:43 [BG]:

Owszem nosiliście namiot Molocha i gwiazdę boga waszego Remfana, te obrazy, któreście sobie uczynili, abyście się im kłaniali; przetoż was zaprowadzę za Babilon.

Dlatego natrętnie teraz propagują kult matki Ziemi (gaji, pachamamy, ekologii itp.). Gaje gojów.

Szkoda że księdzunio Natanek się tym nie zajął tak ściśle.

To jeden z jego grzechów głównych, prócz siedzenia w zdejudaizowanej instytucji, pomimo „anatemy” ze niby odszedł z KRK.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/p%C5%82owy

;

Skróty:
NLP  – neurolingwistyczne programowanie.
KRK – kościół rzymsko-katolicki.
BG    – Biblia Gdańska.

Featured

Para stochastyczna czarnych dziur nie pomoże wam w oszustwie układu solarnego (słonecznego)

Oszuści, nawet jakbyście je opracowali predykcyjnie biorąc, obwieszczając wszem i wobec po czasopismach i internecie.

Wasza marna „kontra” względem Niebocentryzmu (wklęsłej Ziemi, inaczej kosmosu inwertowanego)

Co moglibyście wy, powiedzieć o promieniowaniu Hawkinga żeby się lepiej poczuć? Na długo?
„(…)Problem czarnych dziur(…)”
—- (pogrubienie, i wyodrębnienie moje) —-
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_Hawkinga

„(…) Hawkingowi nie podobały się takie obiekty, które pożerałyby wszechświat.(…)”
https://monolit-it.pl/2018/05/Po-godzinach-Parowanie-czarnych-dziur

Mnóstwo takich przekrętów wytworzyły korporacje zajmujące się kłamaniem na temat kosmosu.

To jest wasza pustka a nie moja. Wasze centrum „galaktyki” a nie moje.

„(…) kwantowa grawitacja, która pokaże do jakiego „skończonego” obiektu zapada się czarna dziura. Na dzień dzisiejszy teorii kwantowej grawitacji nie ma.(…)” [dost. 8 cze 2021]
„Jest to problem, bo otrzymalibyśmy niezgodność z II zasadą termodynamiki.”

http://www.edunauka.pl/fizczarnadziura.php

To wszystko jest u was masoństwo! Ja to neguję jako hybrydyzację NWO z fabrykowanego orbitala!

Wasza kombinacja jak oszukiwać oszukiwanych fałszywym kosmosem, ilustracja graficzna waszej kabalistycznej durnoty

Featured

Wypukłoziemny (convex Earth) pryzmat (prism) nieba (sky) vs zielony (green). Violet. => Concave Earth explanative tools.

odsłonecznej i jest wtórny a nie dyspersyjny. Kolor podstawowy chmur w tym czasie – niebieski (i biały?) z założenia, podobnie trochę do grubej ciekłej warstwy wody.

Analogiczny układ:

Linki:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pryzmat
 2. https://www.widoczki.com/droga-bar-drzewa-cafe-chmury-paint.html
 3. https://www.widoczki.com/zjednoczone-zachod-winogron-plantacja-kalifornia.html
 4. https://www.widoczki.com/gory-slonca-zachod-aka-chmury.html

Fale Theta, Carew–Eccless i mistyka.

Na wstępie – przecież szczęście jest oparte o fale Theta, ha ha ha. Ten przedział jest oparty praktycznie o wstrzymywanie pracy mózgu (nie mylić z myśl––leniem), neurowarunek medytacji (kontemplacji). Medytacja na tym spektrum działa, jak sprzedawcy płyt CD opisują, fenomen bywa. Gnoza techniki? Przecież w EEG NDE na stole operacyjnym wykres czasami się wypłaszcza – pamiętam 1 taki opis przeżyć, doświadczenia granicy śmierci nie są tylko artefaktami mózgu, nie można przeabstraholować (patrz książka, wstęp do Algebry wyższej Z. Opiala), mózg z płaskim wykresem elektryki jest martwy naukowo choć klinicznie niezależnie od poziomu chemicznej dezintegracji procesu biofizycznego… . To co chamskie u biologów – naukowców, jest to że takie przykłady spychają pod przypadki opisowo materialistyczne. Biologia to szarlataneria bo oddziela jedną naukę od drugiej. … Sylogistyka: Szczęście to sen więc uwarunkowania snu są analogiczne śmierci. Przedział herców w którym podświadomość jednoczy się ze świadomością, stan braku (bo spełnienia – czy obiektywnego to inna rzecz) potrzeb, w którym o ile mi wiadomo dopamina & serotonina jest niezbadana zarówno metrycznie jak i fizjologicznie za wyjątkiem „wywyższanego nad wszystko” wysoko selektywnego (przeinaczonego i źle atenuowanego scjentystycznie) REM. Twierdzenie dra Johna Carew-Ecclessa znajduje swoje asercyjne potwierdzenie również i tu. Prostsze od tw. Kurta Goedla, dla początkujących ten neurolog powinien stanowić bazę (tzn. dla niedowiarków). Niestety nauka w dalszym ciągu opiera się na bujdach. Jedynym chyba sensem nauki, jeśli nie podziwianiem ELOHIM — Boga Trójrodzinnego, jest redukcja do absurdu (czyli: niebo albo piekło). Najwięcej nauki ma informatyka sama w sobie, matematyka czysta, bez biorobotów, bez logiki fuzzy, czy tam modalnej (talmudycznej, versus – igła dobrego Mesjanizmu w stogu złej kabały np. luriańskiej…). Nie genetyka, nie kopernikanizm / płaska / wielomianowa (zwł. algebraicznie – pofalowana linia powierzchni kraterowej to błędna teoria Ziemi), nie neuronauka która z gruntu „opiera się” na naiwnym, diabolicznym monizmie. Czemu kot domowy felis catus mruczy, mrauczy i w końcu zwyczajnie miałczy na przywitanie („synergię” totalnej jaźni mówiąc głupio, tak po „słowiańsku”)? Czy ilość specyfikacji jego akustyki jest ograniczona? Czy ma z tego korzyść ekonomiczną, drapieżną? NIE. Dziki czy niedziki – mruczy „bezwzględnie”, bez relatywów, bez szukania „nadostrych” pazurów naturalizmu czy hybrydzich ogniw Darwina. Repetytywne pytanie. NIE z ewolucji, n i e z „mechanistyki” (robotyki jak zwał tak się… zawalił…) fizjologii. Jak mówi Szczytyńska, to jest taka podstawa bazotwórcza może dla niektórych… : wyraz „nie” jest socjotechniczny… tu: „lingwistycznie” (w semiotyce wypada jeszcze gorzej); więc trzeba zawsze rozeznawać tekst celem jego prawidłowego (z)rozumienia, zarówno od strony języka I stopnia jak i w metajęzyku… . Wracając, naukowcy nie są uczciwi nawet, jeśli ich teorie są oparte niby na ciekawości a nie na przemyśle (tak zwana nauka czysta, niby bezpłatne serwisy informacyjne ze strzępkami know–how – szczekanie wymyśl(o)nego systemowego psa Pawłowa/NLP, – głupoty aktualnie, czarne bzdety, tensory, dziury, (wy)miary & pierdoły – jest tylko jeden wyjątek niszowy: NC). Choć i tak genetyki klamor, „rewidki” (tzw. recenzje, rewizje) niewidki (krowa druga posrana dziewiętnasta to tylko z 1/8 masy wypornej, zimnej góry podbiegunowej) systemu trafia prędzej czy później do $$/PLN – przemyślnego przemysłu. Surogaty duchowości przybranego kosmosu i „matki” – zanieczyszczonej, zbrukanej, „femme fatale” przyrody – pomieszanie płciowości natury – wbrew zasadzie biblijno–żydowskiego ładu: Ojciec męski, Szechina żeńska a Syn (hebr. ben/bin) Zbawicielem ludzi. Polskie słowiaństwo zawodzi, jest przerzutnym wielokrotnie (p)oszukiwaniem. Antysemityzm nie prowadzi do celu. Stabilność nie może być bistabilnością, ani polistabilnością. Dusza to układ ciągły (matematycznie niedyskretny, continuum, choć matematyka też mało potrzebna) oraz „ANALOGOWY”, który co więcej – nie posiada elementów (to znaczy duch nie posiada elementów modularnych dających się wyodrębnić inaczej niż sztucznie i umownie jakimś „transcendentalem”). Prawdziwe zjednoczenie Olam (świata) tylko na drodze kształtowania monostabilności. Sam survival / las / np. kosmos superzoom’u – szczęścia nie daje, wbrew mniemaniu MLM (Multi Level Marketing a’la Głos Obywatelski & Z. Kękuś, a być może nawet i Bustowski; Uszi, mizia forum & NTV od zdaje się, byłego tego…). Zawsze bywają na HA–DEREK (tj. drodze) rozwoju czynniki odpadowe, których można i DA SIĘ pozbyć z umysłu z pewnością (np. przejściowa nienawiść do czarnych czyli zwł. księży, słowiańskie mącenie i zrzędzenie) nie na drodze akceptacji ale Biblii, pojętej w „uproszczony” nie znaczy gorszy sposób. Jezus ben SHIKAINYAH (=YAHOSHUA HAMMASHIYAH) powiedział zrozumiale nawet w okrojonych przekładach polskich: STRZEC SIĘ WILKÓW, –– nie: stawać (się) wilkami / pod szyldem {np. NPTV/ JaOsa, Wataha Projekt @ Irokez Slava}. Łaska nie przekrzacza natury. Kto analizuje niech syntetyzuje. Pod krzakiem nie wszystko musimy zdobyć. Miłość HaShem nie zależy od przyrody ani od tego czy (s)kwarki są fraktalne czy skończenie hierarchiczne w zagnieżdżeniu (nesting) algorytmicznym kategorialnej struktury (mikro)kosmosu. Czyli/jednak przyroda nie może stać się sefirotem. Gdzie MASHIYAH kazał (za)akceptować siebie, (wy)rażać wyższego (s)iebie? Kazał tylko być czystym, na tyle/o ile to możliwe. Nie dawał mitzvot o miłości siebie, wibracji w psychologizacji. Ani inwersji do Raju. Duchowość nie jest psychologią, Freud był kabalistą. Bada––nie, reorientacja impulsów nie służy ich wyciszeniu! Nie to co poznane jest opanowane. Biblia uczy, że tylko Bóg Jest poznaniem. Nie amplituda, nie spiny kwantowe (spięcia w Scientific American, TV od lasera do bohatera), nie cabal zohar… . Poznanie to po prostu Miłość, ale nie ta psychologiczna czy okultystyczna. Słowo Boga Jest Bogiem. Słowo Jest Żydowskie z natury (raczej pochodzenia). Dobrzy Żydzi mówią, że Bóg nie wymaga dowodu. Jest obecny cały czas, każdą sekundę. Hemi – Sync, The Robert Monroe Institute of OBE exteriorization, to wszystko tylko pewna baza „tła”. Po prostu muzyka, i też taka zachęta dla opornych. Muzyka jest ważnym elementem wychwalania. Sen a trans – jakaż różnica? Muzyki król Dawid nie zakazał, natomiast a contrario. Makumba afrykańska to nie jest powód lęku. Zjawiska świadomego snu są czymś naturalnym (jeśli dobrze używane), koty nawet poruszają się czasem podczas snu. Trudno nazywać wyodrębnioną dziedzinę jako wzywanie duchów nieczystych, czy iluminacjami zwierzęcia (węża, kund(a)lini, diabła, sowy, feniksa; por. Alex Jones oryg. USA) albo natężonych CBD (nie potrzebuję osobiście, nie miałem styczności ani rodzina ziemska…). Tylko „dwójłączność” serca z rozumem jest odnowieniem duszy (nie mylić z Duchem – Duch to Osoba Matka, Centralizacja Wiatru Bożego – RUACH – Al Elohim. Trójca Święta nie jest podzielna, ma strukturę Pierwotnej Rodziny. Iluminacji są słabi. Bestia zjada nierządnicę w systemie, jednak świadomość nie żywi się podświadomością tak samo jak woda nie żywi się lodem. Trzy stany skupienia są bladym niepersonalnym odbiciem Duchowości Personalnej starożytnych Żydów (pili z duchowej Skały półświadomie ale ważna jest ich jednolitość – tych dobrych). Nie każdy z nich był/jest/będzie bestią, wbrew trwogom. Trudniejsze fragmenty tekstu łatwo w sieci znaleźć, czy to jest jakaś wiedza tajemna? Na początek wystarczy taka ELIHANA, choć u mnie było po polsku ujmując, chyba odwrotnie. Czytałem Biblię z dawna i po „międzyczasie” pozbycia się czarnych podkolo(ro/radko)wanych (tj. antykapłanów „katolickich”) z umysłu, jest ciekawie. Jak widać to Wiara w Boga pozbyła u mnie traum duchowych, znajomość Biblii bardzo się przydaje w Polsce. Katolicyzm obalony na korzyść Mesjanizmu. Fałszywego antychrysta holograficznego też… nie trzeba się strachać. Owieczki MASHIYAH poznają Swego Pasterza Głos. Wbrew protestantom głównego nurtu. Ziemia nie jest areną teatru walki, lecz raczej działania. Nazywanie że królestwo buntowników walczy, jest przesadą. Diabliści się zeżerają wzajemnie, a pozostałe persony HaAretz od tego wolne są. Choć czasem sukces to 90% czekania, jednak czekanie snem… sylogistyka. Wszystko proste na widoku, dedukcjonizm modlitwy. Nie potrzeba naśladować armageddon reset… . Po co te piramidki? Studio 676 to raczej sekta. Bo ekscytuje się lękiem…. jedyne wytłumaczenie że tacy pochodzą przynajmniej po części od annunaki, hiwwitów, goliatów itp. . Nie owoce warunkują człowieka ale serce. Na owoce przyjdzie czas po Apokalipsie.

Esej krótki o istocie życia, niewiernych Polakach, Bogu i gnozie

Otóż niczym się nie szczepię, alkoholu nawet nie piję – abstynent, ani substancji o charakterze pokrewnego działania – za wyjątkiem z rzadka powszechnej ale zwykłej kofeiny/tauryny w „energetykach” – do których też specjalnie mnie nie ciągnie. Z takich stereotypów właśnie mamy system taki jaki mamy. Ludzie wszystko widzą przez pryzmat wojny, mieszając dobro ze złem – coś jak płaska ziemia. Skąd założenie że jest tak czarno–biało? Na przykład, czy jeśli per analogiam 90% Polaków jest niedobrych to 10% pozostałych też, skrajna aproksymacja? Przecież z sytuacji „niewidki” wynikało by tak: – założenie (tak zwany lemat –– por. Algebra wyższa /Z. Opial/ – twierdzenie pomocnicze w matematyce) wstępne: przekrój taki sam jak u Żydów – 2. założenie pomocnicze. Tyle że Yahweh nauczył ich rodzinności, tego czego Polska nie posiada, Polska wręcz jest znana z patologii rodzinnych (a contrario) – więc koncentracja na tylko–złych syjonistach, kabale, który Polak wrogiem, który nie, itp. – robienie anankastycznych kategoryzacji – to raczej obraz kompensacji narodowych traum Polaków – a NIE argument natury logicznej – ZATEM. Wiąże się to ze status quo: mnóstwo % serwisów alternatywnych np. NTV Zagórskiego/były Antrovis to nieprawda, por. Irokez Slava – jednak mądrzejszy ten „I.S.” od wielu serwisów z których antysystemowcy PL czerpią wiedzę garściami. Skąd zatem te „wszechogarniające” patriotów informacje że niby 100% Żydów jest złych, ani ułamka procenta dobrych? Od Zbigniewa Kękusia który pracował dla Coca–Coli, WBK & ING… – ogółem – obcego kapitału franczyznowego parabanków że tak napiszę? Wyprowadzał pieniądze z Polski, porównywalnie do GetIn Bank + AmberGold, i ma być wzorem z którego mamy czerpać wiedzę np. o syjonistach? I jemu pokrewni, mieniący się Sławianami a nie odróżniającymi „religijnie” Mariam od Szekiny? Oczywiście, że życie go zmusiło (a być może i padł ofiarą KRK, sam raz kiedyś chciał się wypisać – ja też padłem co prawda ofiarą KRK ale larma takiego n i e robię bo nie można widzieć tylko–złego a nie widzieć żadnego dobrego). Czy „zmuszenie życiowe” to jest jakiś argument? Czy przy wojnach rozległych, to był jakiś argument jak przyszło później co do czego? Słowianie niestety często powielają zachowania komunistów, widać to z Osadowskiego – jako argument natury metodologicznej metajęzyka (por. np. Wprowadzenie do logiki, Józef Bremer, wyd. WAM [z uwagami…]). NPTV posługiwało się wytrychem w rodzaju – puszczamy hymn szwabski bo coś z niego możemy wyciągnąć dobrego, przekształcić psychologicznie zło w dobro. Wielu Polaków zwiedli obecnie. Jacy to wyznawcy Dmowskiego. W tym jest takie samo prawidło – co się słucha raczej bezwiednie – tym się człowiek staje. Hasełka propagandowe Słowian to tylko przykrywka. Jeśli chodzi o Boga to Swarożyc, inny Pierun 😀 to struktura znacznie mniej spójna od Yahweh. Elohim w Biblii tylko przekierował tendencje Żydów – a nie był katem, to judaiści napadali jeden na drugiego, z czym Bóg nie ma nic wspólnego, to jest ściema że YHWH jest demiurgiem. To tzw. fałszywi Żydzi hybrydyzowali się z jebuzytami, annunaki itp. . Naprawdę nie ma powodów, nie znam takich jak analizuję Internet, żeby Boga oskarżać o okrucieństwo. Nie widzenie dobra i maskowanie (nie chodzi tylko o cv19, o wszystko) tego pryzmatu koniecznością personalną/egzystencjalną – to brak uczciwości wobec samego siebie. Mechanizm cienia będący duchem diabła w duszy. Szatan jednak nie jest Bogiem. To odwrotnie. Ten który stworzył naturę (przyrodę i to, jakim człowiek był przed buntem – choć grzech pierworodny to mylne pojęcie), trudno żeby był zły, nawet jeśli zły pierwszy illuminata (oni wcale nie są na równi, to się tylko wydaje bo kabała atenuowała taki pogląd) był pierwowzorem spektrum psychopatii dziejowej. To tylko ten diabeł był zły, nie Bóg, i ciągnie za współpracą ludzką to zło, „tą” robociznę. Jednak do dobra zło nie może mieć dostępu, jeżeli to dobro jest jednolite (czyli skrótem: bądź zimny albo gorący ale nie letni – z Ap. Jana). Właśnie po to YAHSHUA mnie odkupił, żeby indywidualnie nie ulegać wpływom zła. Nawet „klechom” przebaczam już, wszystko chyba przewałkowałem w KRK… co nie znaczy że explicite, może powinienem dołożyć stronę ale na razie blog działa i kanał. Kilka rzeczy wystarczy poukładać i Wiara staje się zrozumiała, przestaje być lękiem i klepaniem różańca… na szańcu… :-). Reszta dobra to NC, nawet polecam Zenka Badyla, tak dla początkujących. Zakręt epoki wynika z tego, że preferuje małe dobro, dobro „codzienne” – marne odpryski dobra nie są rzeczywistym dobrem ale złem, niezależnie od synchroniczności latencji. Nie ma czegoś takiego jak małe dobro, pomimo pewnych continuów faz przejściowych memetyki (prościej napisane w przypowieściach YAHOSHUA HAMMASHIYAH). Dobra wola albo zła wola. Skutki takiego wyboru są zależne od tego, czy taka decyzja duchowa jest letnia czy gorąca. Jeśli letnia to mamy kabałę. Jeśli gorąca – to wyzwolenie. Wola to prosty wybór, a nie złożone dostosowanie do okoliczności. Woli nie rozumiem jako pragnienie/popędu, czy dobro wykonywane „nie chcący” – ale jako duchowość Biblii. To co jest złożone – to rozciąganie tego ważnego przecież procesu z powodów biznesowych (obojętnie zwrot „relacji”: pracownik czy kapitalista…). Rekiny finansjery (tzn. industries working 5÷6/7 ±8/24) nie mogą przeszkadzać duchowości. Dzięki Bogu tylko na umowy o dzieło, takie drobne w życiu pracowałem (nawet mam czek dla niedowiarków szukających wszędzie kabały wojenki – jakby co!!) i miałem czas, aby Boga zanalizować jako Dobrego. Chwała Trójcy. Dobro istnieje. Miłość istnieje – w zoologii jest to mruczenie kota a w duchowości dostrzeganie Stwórcy w stworzeniu, jak również bardziej bezpośrednio. Dobro jako stały Duch owocuje – to dzięki Biblii nie uwikłałem się w związki, NIE dzięki gnostykom. Zresztą YAHOSHUA był gnostykiem. Nie każdy Judaizm jest talmudem. Odkupiciel wycierpiał zamiast nas, nie kazał nigdzie pościć ani czekać na kolanach bez opamiętania. Post jest reakcją a nie akcją….. wszystko jest odwrotnie. Dla wątpiących: Da – wid (dać widzenie, por. np. święto–wid) to podobno imię słowiańskie, ze struktury językowej nazwy. Moj–żesz – mój tyś jest. Miriam (siostra Aarona) – Maria, popularne zwłaszcza POLSKIE imię. YAH (typowy judaistyczny skrót HaShem, także w imieniu Jezusa tylko zgreczyli i stąd ta walka działów religii…)– Lech/Lach. A więc nie ma żadnych argumentów pozaemocjonalnych na to, aby Judaizm był zły. To nie Judaizm jest zły tylko kabała. Cabal to psychologia, socjologia popularna – niestety także okazuje się ta gnostycka, oraz tzw. turbosłowiańska. Jakże inna od uczuciowości brzydko zwanej afektem – tej np. piosenkarki, którą linkowałem. Sfera cabal – to NLP. Nie każda biblistyka to NLP. Nie chcę się chwalić, choć jest dozwolone – „zyskać chwałę w oczach współbiesiadników”. Po prostu taki Judaizm działa. Nie trzeba daleko szukać. To coś innego niż chabad lubawitz, numerologia idzie w…, przepraszam. To, jeśli liczba 7 jest doskonała to nie jest wróżba ale widocznie ABBA tak chciał. Najważniejsza numerologia – 333. Tajemnica Elohim. Trójca Święta. Trójpodział Miłości ekspresyjny w przyrodzie „orgonu” W. Reicha – Trony, Panowania i Władze (nie pomylić z wedyjskimi dysfunkcyjnymi podręcznikami!). Choć i to stanowi tylko pewną „konkretyzację”, a przecież konkrety nie są istotą rzeczy, co najwyżej jej egzemplarzami. Bóg nie jest kategorią – ale Duchem. Kobieta i Mężczyzna i Syn – Wielki Boski Brat nieświadomych nadal chrześcijan & ateistów poszukujących. K – Ducha, M – Adonai. MASHIYAH – jako wzorzec docelowego ale wiecznego zjednoczenia, Syn Rodziny od zawsze na zawsze, wszystko czyste i łatwe do zrozumienia. Zatem Biblia to dobro, nic bardziej familijnego niż Słowo Boże. HaShem mądrze przesterował żydowskie tendencje – sam w Siebie, „zasada” 333 – każda Osoba Trójcy Jest w Każdej pozostałej – na sposób Miłości Rodziny, w skrócie. To, że grupka miała ofiary do świątyni, że tam się bili (a co Polacy się nie bili nigdy wzajemnie? Nie kolonializowali tata domu? Albo mama taty, a dzieci to niby takie słodkie nie[od]powiedzialnie łobuziaki? Tak kolokwialnie ujmując) – to oni tak chcieli w podświadomości, wybór podświadomy, u niektórych niestety celowy (Soros, Gates) – a HaShem – trzeba to podkreślić – NIEWINNY. Nie żebym tolerował… – tylko tłumaczę że Intencja Zbawienia była prosta, to że buntownicy ją poprzekręcali to jest odpowiedzialność buntowników. Każdy ma wybór. Wojna była zawsze. Uczciwość wymaga dojrzenia tego. I tego, że Bóg przychodził aby wojny NIE było – selekcja to coś zupełnie(j) odrębnego. Każdy naród miał dla siebie granice. Bóg jako miłosierny nie spieszył się nawet do wytępienia hybryd annunaki/emu/hiwwitów/cielcochwalców itp.. Czekał cierpliwie. Jak można… obnosić że okrutny? Ekonomiczna, psychologiczna, zbrojna wojna – nie ważne jaka była historia, nawet UPA/OUN jest wiele mniej istotne. Wystarczy do Biblii zajrzeć. Wojna jest tylko karą za grzech. Co jest w Ewangelii? Wielu uwierzyło w YAHOSHUA. Ich błąd polegał tylko na tym w zarysie, że Szekiny nie przyjęli, prócz garstki apostołów, choć też wybiórczo. Chcieli być mężczyznami. Nie (z)rozumieli Ducha swojego Zbawienia, pozornie zrozumiawszy Znak (czyli Syna Bożego), zachowując (na pozór) miszny i gemary. Nie pojęli kobiecości Boga, matczyności RUACH. Układ treści wersetów można wyodrębnić. Połowy Boga nie pojęli. Choć ONI to JEDNO, nie na sposób ying–jang tylko tak naturalnie, a nawet „swojsko”. Jednak tym Żydzi przynajmniej jak na razie różnią się od Polaków – że analizują, na pewno nie polegają na sloganach czy dawniejszych traumach. Nawet już chyba 2 wieki nikogo nie kamieniowali podobno. Mają też swoje upokorzenia – niezależnie od mesjańskich. Polacy nie mają? Są dobrzy i źli. Jak wszędzie. Ci i tamci. Różnica właściwie taka, że Polak gdy się modli to poddaje się traumie. Tamci natomiast poza uroczystościami (nie mylić ze Sabatem) nie smęcą tyle. Boziu, daj mi faceta bo kilku mnie rzuciło a dwóch poraniło. Mario, chroń mnie przed tym katem by mnie nie dał do piekła a czyściec mi skrócił. Ściana płaczu jest u Polaków cały czas, jak znam „swój” (?) kraj. A u nich tylko jest wybiórczo. Z tego co widzę wyraźnie – kto rozważa wojnę? Polacy. Nawet do Łukaszenki wielu jest daleko, ha ha brr jaki dyktator. U Polski słyszę: kombatant, Kresy, moja babcia, inflacja, susza, kardiolog, Pinokio, za komuny lepiej, nie (do)staje mi, Lexus – cóż taka jest po prostu prawda. Evergreen, Evergiven? Niech Trump się zajmie, co mnie to zasadniczo – obchodzi? Będę się cieszył z pojmania deep state, ale czy muszę to tak przeżywać? Po co? Po co panika, że podatki Morawa? Ważne co w sercu, nie urbanizacja. Naprawdę jakość życia nie „zależy od pieniędzy”. Do soku dodali 1/2 składników naturalnych (tzw. stewia). Wyszło na dobre. Kamienice? Polak „czasem” gorszy od Palestyńczyka, na chłodno analizując. Wcale od Żyda nie lepszy, tylko forma patologii w kraju jest bardziej psychiczna niż fizyczna – ale skutki są porównywalne. Wszystko z powodu ateizacji nauk humanistycznych i ekonomizacji nauk ścisłych – co tworzy zły obraz Boga w duszach tego kraju i tę kaskadę, o której piszę. Zrozumienie nie może warunkować szablonizacji tylko rachunek sumienia. Można stworzyć kulturę teistyczną trynitarną. Tylko mieć głowę na karku – nie ma komu. Polska powinna ręce wznieść do góry zamiast być na kolanach. Byle nie do Marii tylko Szekiny. Nie jest sztuka napisać pieśń o wyp… z maseczkami albo kwaczyński zamknąłeś nekropolia, mój ból inny/lepszy niż twój. Żadne dzieło posłuchać razu kilka biskupika Jędraszewskiego… .

Nie ma suszy Polski, ani inflacji gospodarki –vs– biurwy posady dziennikarstwa fak(t)u. Przepraszam.

Susza 1/10 Polski nie byłaby suszą Polski, cham nie kłam!

Dziennikarstwo zalęknia Pola(cz)ków. Pokazuję to socjologicznie behawiorystycznie.

Susza regionalna odróżnicowuje się od suszy krajowej.

Wodociągi, mpwik, … – funkcjonują. Sprawdzić na tej stronie, KRK wyroby.

https://mpwik.com.pl/

–Lepiej już chemtrailsy by było sprawdzić. Albo morgellony. Dawne sterowce, turbulencje balonów.

Sytuacja była tylko niepokojąca!

Susza w Polsce. Zasoby wody pitnej w Polsce. INFOGRAFIKA

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/susza-w-polsce-zasoby-wody-pitnej-w-polsce-infografika/y9dgq77

Susza w Polsce i zasoby wody pitnej w Polsce. Polskie zasoby wodne niemal w całości zależne są od opadów deszczu i śniegu, bo przez nasz kraj nie przepływają żadne wielkie rzeki zasilane …

Czy w Polsce nadal mamy suszę? Najnowszy raport STOP SUSZY …

https://wody.gov.pl/aktualnosci/1200-czy-w-polsce-nadal-mamy-susze-najnowszy-raport-stop-suszy-2020

Chłodne, mokre maj oraz czerwiec radykalnie zmieniły sytuację i ograniczyły postępujące zjawisko suszy w PolsceW styczniu sytuacja była niepokojąca, ponieważ na skutek kolejnej bezśnieżnej zimy monitoring suszy wskazywał na bardzo silne deficyty wody w glebie. Tej wiosny susza była bardzo dotkliwa. Wskazywały na to zarówno dane dotyczące występowania suszy rolniczej, jak również wyjątkowo niskie stany wód na 165 polskich rzekach.

(https://duckduckgo.com/?q=susza+w+polsce&t=brave&ia=web)

Jakby tak „jednakże” było to prości ludzie by manifestowali (a złożonym tyłki by się tzw. paliły)

Górale by się przebudzili (Sebastian Pitoń to chyba syndrom, pewnie niestety katolicki, górskim też rozpalone tyłki). Partie polityczne by sprzedawały intensywniej takie wydarzenie. Bloki kiełbie [«we łbie»] wyborczego byłyby prominentne. Te łby i tamte rekiny, tygrysy finansjery, czy kły – czy inni frajerzy, którym się włos jeży, a głos trzeszczy.

Polacy manifestacje wyssali – z mlekiem matki, marki, gdy się wrogom zaprzedali…

(por. inne moje video).

To tylko paniczne Polaków zacięcie! Codzienne tak(ie)/ich (niejsze) zajęcie. Świata zaklinanie, ci dranie, tamci dranie. We łbie tylko pracowanie.

https://sjp.pl/ichniejszy

ICHNI – przymiotnik; pod poniższym linkiem jest również ODMIANA; potocznie: nie nasz, należący do jakiejś grupy, charakterystyczny dla grupy, o której mowa;

…inflacja pieniądza? A może wzrost wartości gospodarczej ($/PLN) produktów?

Mam nadzieję że widzicie, jak was/nas oszukują.

Pieniądz zresztą też jest produktem zakładu bankowego i marki firmy bankierskiej, często (śród)politycznej.

Skróty

tzw. – tak zwanie

por. – porównaj

KRK – „kościół” rzymsko–katolicki

Linki:

 1. https://mpwik.com.pl/
 2. https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/susza-w-polsce-zasoby-wody-pitnej-w-polsce-infografika/y9dgq77
 3. https://wody.gov.pl/aktualnosci/1200-czy-w-polsce-nadal-mamy-susze-najnowszy-raport-stop-suszy-2020
 4. (link do ogólnego wyszukiwania) https://duckduckgo.com/?q=susza+w+polsce&t=brave&ia=web
 5. https://sjp.pl/ichniejszy

Hebrajska «mitologia»?

Co do hebrajskiej «mitologii», to jestem przekonany trzeba uściślić i odróżnicować, że Talmud i kabała np. luriańska to jest owszem full mitologia, odwracanie kierunku a raczej zwrotu relacji z Bogiem, – ale Biblia to prawda, może z bardzo niektórymi tekstami tzw. skażonymi, jednak myślę że niespójności łatwo wychwycić. Wątpię bardzo żeby taki Mojżesz był kabalistą, to tylko nakładki historyczne by go zdyskredytować, podobnie zresztą jak z naukami Salomona o Duchu w rodzaju żeńskim –– Proverbs, Wisdom & Odes – 2 w Biblii, 3. to „apokryf” też o Zbawicielu i Gołębicy… (pewnie odkryto w pierwszych wiekach dwutysiąclecia…, po co ktoś miałby podrabiać akurat to – Ody Salomona? Prędzej jakieś pierdoły o reinkarnacji…) –– zmodyfikowano NARRACJĘ (metajęzyk), w KRK zastąpiono Ducha Maryją (teologia replacementu), powiedziano że Szechina to tylko jakiś symbol, a w przypadku protestantów – Ducha zastąpiono fenomenologią stosowaną. Sfera cabal natomiast to jakieś pieprzenie o przepływie czakramów w takt intencyjnych analogii (i korelatów, np. freudyzm bo Freud był Żydem) fizycznych. Wszystkie sekty to chyba jakaś odmiana kabały ponieważ opiera się na własnych uczynkach (a więc czakrach, które rzekomo są podrasowywane w ten sposób) w zbawieniu. Zarządzali tym fałszywi Żydzi, jednak istnieje może 1% – tych prawdziwych, normalnie w Trójcę wierzących, Szabat, Menora/Hanuka też wpływa na Wiarę dobrze. Nie mają fikcyjnego Bożego narodzenia tzn. bo w przesileniu geografii pogańskiej – ani kultu słońca w mniejszym kwancie czasu (tzn. tyg.) i z pewnością – całego „św.” weekendu (pijaństwa?). NIE mówię o jakiś kabalistach, już to staje się oklepane. Albo ludzie dostrzegą Dobro albo wojna – tak działa Sprawiedliwość. Kabała to inaczej, jak przejrzałem jednego, pogląd, że żeby przybliżyć się do Tzintzum (kto im to nagadał?) to trzeba wpierw wykonać jakieś zło (grzech), jakby się odbić – rzecz jasna oni nie tłumaczą tego wprost ale NLP jest widoczne – i tak w kółko, miszmasz – czyli letniość, ani zimny ani gorący. Coś pewnie gorszego niż mason, ale zależy od jakiś tam czynników. Podstawa jest zła, wynaturzona, faryzejska. Chyba 10 sefirotów, jakieś trywialne analogie do lasu, nie wiadomo co jest Bogiem a co człowiekiem (czyli pycha), jest to praktykowanie narcyzmu i najwyżej pustego syjonizmu, (i)granie na samym sobie psychologicznie. Dalej prawie nie znam (jakieś tam numerologie na 7000 sposobów pewnie), gdyż praktycznie od razu nie wzbudziła moich sympatii. Pogląd na temat Trójcy: Ojca, Szechiny i Jezusa (poprawnie: YAH–SHUA) – nie uważam z kolei za kabałę, jest to dobry Mesjanistyczny Judaizm i w taki wierzę aktywnie. Druga podbudowa to Wklęsła Ziemia (Niebocentryzm). Fajnie jest uczyć się hebrajskiego na nieskabalizowanym gruncie, takie śpiewy mają duże namaszczenie, jakoś nie wszyscy Żydzi są źli wbrew Sławianom Kękusiom (cykl „PPP###” @ Yt.; który pracował kiedyś w obcym kapitale coca–coli i ING bank, czyli przyganiał kocioł garnkowi), płatnym Jack Caleibom / mizia forum. Czuć moc u Mesjańskich (czyli wierzących w Ewangelię NT), a siły nie czułem gdy byłem katolikiem (Natanek to jakaś hybryda) czy nawet jak słuchałem protestantów, w ogóle Biblia po polsku to jakiś koszmarny pomysł. Ciągle te same schematy, gry słów oparte na złowieszczym polskim NLP (nawet Biblia Gdańska) leksykalnym i ze zdejudaizowanego tłumacza czyli „speca” rozmydlającego tekst (choć i to można odkryć). Nie jakieś tam Jesziwy czy Chabad, wiadomo jakie to jest, ale coś normalnego, nie potrzeba wiele. Np. odczyty z The Holy Language Institute – nie mogą zaszkodzić, nie wiem jak z resztą z kanału, ale cykl czytania Biblii jest dobry. A zwłaszcza ten utwór muzyczny z innego kanału, w którym czuć RUACH – w kilka minut tłumaczy, o co chodzi w Wierze: https://www.youtube.com/watch?v=YzCeQfNhlQw . To jest Żydówka Mesjanistyczna. Normalnie wierzy w YAHSHUA HA MASHIYAH, bez synagogi itp., co widać i czuć. Polakom rzecz to nie do wiary, ale niektórzy Żydzi wierzą w Zbawcę. Nie każdy Żyd jest gorszą/inną/sprytniejszą wersją Araba/hamas/… . Jeśli Polacy będą się skupiać tylko na Sorosie, ten Żyd zły, tamten judaista/syjonista/Kalkstein kwaczyński zły, hybryda, aaaaa!! – to wtedy będzie piekło na pewno. Sam miałem (mniemam że po części…) taki okres, ale konsekwentnie przechodzi, jakie społeczeństwo tacy politycy, jaki pan taki cieknący kran. A wali mnie już że Polska zażydzona, w końcu sylogistycznie oni też muszą mieć wolną wolę decyzji: dobro albo zło. Widocznie naród sobie zasłużył na złowieszczo wyselekcjonowanych. Ale NIE można mówić że każdy absolutnie co do jednego Żyd jest zboczeńcem/sterownikiem EverGreen/„czarnym kapeluszem”, ponieważ w ten sposób przekreślamy Samego Zbawiciela który, cierpiał w skrócie – zamiast nas. Język mezopotamski, miejsca Raju (bo Eufrat) wydaje się zbliżony do hebrajskiego, na pewno nieprzypadkowo. Złośliwi nazywają język hebrajski językiem uproszczonym. Jednak tylko prostaczkom Królestwo Niebieskie. Odrzuciwszy YAHOSHUA – odrzucamy z zasady Ducha, mam na myśli warunkowo, ale co z tej Polski będzie… cvdiotów nie brakuje, a NOPy blokowane. Mówi się że Żydzi kolonizują świat. Jeśli ktoś stanie się Żydem to nie będzie kolonializowany, nie? A contrario. Wielu ześwieczczonych już przesiała wydaje się 1./2. wojna światowa – jakoś natura (po prostu Ducha Święta) nie lubi do końca tych kabalistów, więc po co ich się bać? Przyjęcie Ducha Wyrozumienia – inna rzecz niż przyjęcie samego Odkupienia, co się kićka niestety ewangelikom. Ucisk już jest, Filadelfianie z Apokalipsy wolni są – nie rozumiem jak można nie wierzyć w Boga. Żeby się przekonać trzeba spróbować. Jeśli pod koniec powłoki chce (tzn. decyduje – ignorancja nie jest wytłumaczeniem a pragnieniami potępienie wybrukowane) kto być w nałogach, demonach, smutku, żalu, i/lub otępieniu myśli i Altzheimerze pamięci, poczuciu emocji strat(y), potwornej katastrofie np. kardiologicznej, rodzinnej – pozostaje ateistą/„deistą”/apostatą. Mądry przed szkodą!!

Nie – współistotność Trójcy Świętej. Tylko HaShem Bogiem Najwyższym W Trójcy.

(HaShem – hebr. „Imię”. Tytuł używany z szacunku do ABBA, a raczej ze egzosłabości Wiary, żeby nie dawać psom tego co święte / na podeptanie przez świnie)

Bóg Ojciec nie jest współistotny Synowi Bożemu – księga Henocha (Enocha)

w programie BibleTime jako moduł dodatkowy który trzeba doinstalować.

/1Enoch/9/4

before the Most High.”‚ And they said to the Lord of the ages: ‚Lord of lords, God of gods, King of kings, and God of the ages, the throne of Thy glory (standeth) unto all the generations of the

YAHOSHUA Jest Bogiem, ale Synem. Ważna Relacja i Trójca. Ewangelia Jana 100% współgra z tzw. apokryfem.

Mniejszym od Ojca, zgodnie z Ewangelią Jana:

Jana 14:28:        Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja.

Zbawiciel powiedział to przed odejściem.

Zatem po odejściu także było tak samo, był mniejszy od YAHWEH i dalej do nadalZawsze na wieki. Zasiada po Prawicy, a nie w centrum Tronu.

Matką YAHSHUA Szechina, Ducha Boga.

W zasadzie przyjmuję że Duch Boga jest równy Bogu. Tak uczy tekst Amightywind i zwykła logika. Dlaczego, po co i na co – zob. na innych wpisach vloga.

„Kościół” nakłamał że inaczej. Skąd się to wzięło?

Rzymska organizacja jakby zafilozofowała się. Nie wiem kto w jakim stopniu, nie ważne. Różne dziwne terminy, w rodzaju współistotności, rozumnej formy substancjalnej, hylemorfizmu, eucharystii, nadmiar, ale też pogaństwo (podniosłej w bluźnierstwie!mariologii – odbiły się na totalnej herezji. Podstawową wydaje się herezją jest to, że katolicy są głupolami i popełniają całą masę błędów, nieumiejętności (brak BINAH w NEFESH). Konstantyn „Wielki” dla swoich poddanych niewolników chciał czegoś prostego, a jednocześnie ustanawiającego precedens aby zgłupiałymi dogmatami zaspokoić niewygórowane słowiańskie pragnienia religijnego łaknienia mas, plebejuszy, zdejudaizowanych już wtedy, gojów (hebr. goim).

Zatkanie ust niestrawnym konglomeratem

Bez wyjaśnienia i pogłębienia to typowa technika walki kościoła z owieczkami. Przykładów tego wiele. Gdyby rzetelnie tłumaczyli to by mogło wyjść przysłowiowe szydło…

Syn nie jest Ojcem – tak jak u zwykłej firmy handlowej

Porównanie (przypowieść) „ekspandujące” Ewangelię: Tak samo jak uczeń (apostoł, owieczka) nie jest mistrzem (Rabbi). Nie ma dziecka nad rodziców. Może być podobny, jednak nie ten sam. Wystarczy że jest jak Mistrz, czyli tylko tego że go naśladuje

(notabene nie implikuje to pełno–sztywnego podejścia pedagogicznego w Wierze, które to podejście jest przecież uciskowe – wychowanie polega na karaniu).

Podobna relacja jak w Trójcy istnieje zatem w życiu codziennym, ujmując filozoficznie. Tylko jeden jest dyrektor generalny, mimo że ma reprezentanta firmy czy innego np. menedżera pod sobą.

Filozofia ma swoje granice, oczywiście.

Prawdziwa Mądrość to Święty Duch Mądrości.

SZECHINA CHWAŁY

Jezus YAHOSHUA jedyną ofiarą, Jedynym Kapłanem i podbudową chrześcijaństwa.

–Zgadza się. Na początkowym etapie tak, i na starcie w praktyce tak jak najbardziej bywa.

Ale nie jego definitywną Istotą. Tylko w Duchu istnieje wypełnienie zapowiedzi Zbawcy. Rozprzestrzenienie Łaski a raczej Chwały Świętej. Czyli:

RUACH HA KODESH.

(↑Ducha       ↑Świętego)

Jezus / YAHSHUA to jakby nasz Brat. Boski Brat. – Trójca ma wewnętrzną hierarchię.

–zapominając o Duchu chrześcijaństwo jest nijakie, takie jakby go wcale nie było. Katologia, powidło. Bez Ducha mylimy pojęcia i tracimy wielkie szczegóły.

np. to, że

Fundament, czy też grunt budynku różni się od użytecznej części tego budynku.

– YAHSHUA różni się od Ducha Świętego, dość analogicznie jak względem Ojca. Ofiara mniejsza jest niż docelowe Bóstwo i ta ofiara jest mniejsza niż wypraszana Łaska docelowego Bóstwa. Łaska większa od tego, co ludzkie, czyli od ofiary też, danej z możliwości ludzkich.

Łaska czyli znowuż, Ducha Święta:

SZECHINA CHWAŁY

Jezus wcielił się aby ludzie łatwiej zrozumieli. A cała Trójca bolała w związku z Krzyżem. To jest tajemnica mojej Wiary. Zresztą nawet Duch miał pewną prostą formę cielesną, jak gołębica. Każdy teoretycznie protestant wie. Ale który stosuje? Który ma wrażliwość?

 • YAHSHUA jakby dba o warstwę niższą chrześcijaństwa          (raczej: YAHwizmu). 
 • Ducha Święta dba o warstwę pośrednią chrześcijaństwa          (raczej: YAHwizmu). 
 • YAHWEH zajmuje się warstwą najwyższą chrześcijaństwa  (raczej: YAHwizmu). 

Jednak wszystko w Jednym Duchu. Duch warunkuje wzrost. Nie zbawiciel Jezus / YAHOSHUA, ale wzrost warunkuje wyłącznie Ducha Święta – ku Ojcu.

Mesjanistyczny Judaizm zamiast katolicyzmu

Zaczynam od krótkiej polemiki względem blogera Jarka Kefira.

Od skupienia na hebrajskiej mitologii ważniejsza jest hebrajska logika, a jest ona skuteczna poprzez swoją prostotę. Obrzędy judaistyczne (wyjątkiem Szabat, Chanuka (menora)), nie są istotą Wiary, ale charakterystyczna mistyka, zbieżna ze współczesnym naukowym stanem rzeczy, a nawet o dziwo i techniką.

Yahweh ma siłę (np. prowadzi wojnę), a Szechina ma moc – napełnia i jest bezpośrednio dostępna, nie jako a contrario, ale właśnie jako „dopełnienie” a raczej Łączność, Przenikalność i Komunikacja (odnowienie, rodzenie, dekorowanie, uszczegóławianie stworzenia) Niebieska (trochę jak we fizyce pola magnetycznego, elektrycznego – pole nie jest magnesami a elektrony nie są biegunami plus minus). To nie są przeciwstawności ale coś takiego jak „alef zero” mocy liczb naturalnych („bezprzecinkowych”) i continuum tzw. mocy („liczności”) liczb rzeczywistych – tych co mogą mieć coś niezerowego po przecinku – w matematyce wyższej (choćby stary podręcznik Zdzisława Opiala, też wikipedia). Yahoshua Jest Synem obojga. Matematyka jest jakąś strukturą ale abstrakcyjną. Bóg natomiast nie jest ani informacją, ani energią, ani kwantem, jest konkretny, po prostu JEST i to Duchem (czyli bytem niezłożonym z elementów – w Trójcy III Osoby to nie 3. elementy gdyż są Połączeniem Miłości, za bardzo (bo nieskończenie!) się przenikają by być modułami albo podsystemami czy podkategoriami nadrzędnej kategorii czy podzbiorem/podklasą nadzbioru/rodzaju) – nie jest jakby onomatoidem. … Jednak dla duszy ludzkiej (niepierworodnego dziecka wg Ewangelii, nie ma znaczenia, nie ma jakiejś dyskryminacji w Niebie) ważniejszy metodycznie Jest Duch Święty, gdyż Chwała (Shikain jako specyficzne zamieszkanie Boga…), gdyż to On w porządku czasowym napędza kontakt z Bóstwem, w ogóle go umożliwiając. Chrzest Jest w Duchu i Wodzie a nie w samym krzyżu. To matka jest blisko od początku, ojciec od początku jest dalej z prawa natury & poznania – i to jest cała przyczyna nieskuteczności chrześcijaństwa. Nie antropocentryzm egzegetyczny NT, ale Duch jest Pierwszy/a, nie Ojciec, nie Syn. Nie to, co myślimy o Bogu np. filozoficznie czy analitycznie ale raczej to jak Duch tchnie. Duch to Wiatr, tkanka łączna wszystkiego ale Jedna Osoba, paradoksalnie jako „centralizacja”, punkt skupienia, po prostu czysta Miłość, samej Trójcy Świętej. Mądrość woła aby Ją przyjąć… . My nie mamy postrzegać ani własnej doskonałości ani własnych grzechów (w sensie dofinalnym), gdy Duch zaprowadzi w Pełni do Ojca, nawet za życia w ciele. Bóg może zbawić człowieka za życia wbrew KRK. Dusza nie jest doskonała, slogan „taka jaka jest” – błędny, ale wniosek jest konstruktywny: bez Odnowicielki nie mamy przystępu do Ojca więc wystarczy „ziarnko” aby Wiara–Relacja wyrosła i dała plon. Katolicy zastąpili (tzw. teologia replacementu) Ducha na Marię (tzw. maryję królową nieba, wieżę dawida i z kości słoniowej) czym pozbyli się tego, co jest dobrą stroną Judaizmu. Duchę Świętą, tradycyjną Szechinę Chwały która wyzwalała kiedyś Żydów (Obecność Boża), i dała się odczuć w Świątyni (czyli cała Wiara tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie… – Bóg „musiał się dostosować”, to nie on był winny składania ofiar… ale głupota ludzka, wg wideoprezentacje @ Yt. Słowianie nie byli wcale tyle lepsi, też czasem składali te ofiary w pewnym przypadku) zastąpiono odgreckim Jezusem + kabałą (w skrócie: narcyzmem NLP), żeby nie powiedzieć – jeżykiem. A bez Ducha nie pojmujemy ABBA. Duch potraktowany bezosobowo jako fenomen albo sefirot kabały luriańskiej (również niestety bezosobowo – tzw. duch elementów siebie [tzw. spełnienie, radość, miłosierdzie społeczne, wspomnienia, zmienne miłostki, dobre relacje, inteligencja, hacking biznesowy, przemysłowość i „spryt” – czyli czakramy/sefiroty realnie złowrogiego narcyzmu], czakram, kontemplacja „swoich własnych” narcystycznych sefirotów zamiast intertranscendentnego Elohim, pozorny symbol drzewa w lesie a skutki takie jak widać u fałszywych Żydów). Przecież chyba wszyscy wiemy, że narcyzm jest zaburzeniem. Bez właściwej komunikacji z Niebem nie mamy dobrego zrozumienia ABBA. Do rozwoju duchowego potrzeba Większego. Inaczej żyje się w świecie fikcji. Np. połowicznego odkupienia, sprzecznego z intencją całej Trójcy w Ewangelii Biblii. YAHOSHUA odkupił potencjalnie, ale nie aktualnie takich osobników. Wiara wielu takich katoprotestantów polega na przechwalaniu się tak jak ap. Paweł, wielkością Jezusa. Jednak wtedy Jego wielkość nie jest brana poważnie, Syn uważany jest za kogoś większego od Ojca i Matki (Rodziny Trójcy), a przecież u Jana mamy że to Ojciec Jest większy, nie Syn. Nie ma ucznia nad Rabbi i tak samo, nie ma dziecka nad Ojca i Matkę. Sefiroty nie są nad Boga. Księgozbiór kabalistyczny prowadzi do utożsamiania Stwórcy ze stworzeniem a to nie jest tak. Szechina (Binah Umiejętność, Chokhmah) jest co prawda Łączniczką, ale Ona Jest jedną Osobą, Zjednoczeniem, nie podzieleniem na odrębne nauki np. przyrodnicze, psychologiczne (Freud był Żydem). Prostotą, którą uczył YAHSHUA MASHIYAH. Jakże różną od scjentyzmu i hi–tech’u, który wszędzie postrzega tylko niedojednolite moduły i atomy. Nauka nie skończy jednego, już przechodzi do podzielonego drugiego (divide et impera – dziel i rządź). Tak samo jest w duchowości – podział jest zły. Podział strukturalny, narracyjny, ontologiczny, każdy. Chrześcijaństwo doprowadziło do obrazu oddzielenia Boga Ojca od Boga Ducha, obrazu rozwodu Jedynej Trójcy. Bóg na podobieństwo człowieka jakże słabego, pomylonego, zarobionego, głupiego i smutnego, odwrotnie. Przywłaszczyło sobie Ducha, a przecież takie grzechy nie bywają odpuszczone, już buddyzm/zen na marginesie. Na tle innych wynaturzeń, odejścia od TrójRodzinnego Boga na wzór Którego zwierzęta maja dwojaką płeć i ludzie – nie są przecież obojnakami, obojnak to jakiś wyjątek od uniwersalnej reguły. Człowiek to kobieta i mężczyzna właśnie na podkreślenie relacji IMMA do ABBA Elohim YAHWEH. Wyraz „Elohim” to hebrajska liczba mnoga, z tegoż samego powodu! Na podobieństwo ICH został stworzony człowiek. Inna rzecz, że tą prawidłowość pomijają Żydzi, protestanci, katolicy, prawosławni, „kociki”, mariawici, arabowie – wespół w wielkim „ekumenicznym” babilonie Apokalipsy ucisku (nie tylko covid czy utrata mamony). Trzy duchy nieczyste u Jana to np. psychologia, ekonomia i medycyna. Albo: protestantyzm, katolicyzm, prawosławie. ; Materializm, monizm i apsychizm (tzn. negowanie istnienia duszy ludzkiej, umysł mózgiem wbrew Carew–Eclessowi i wybitnemu Kurtowi Goedlowi). Ateizm, deizm i agnostycyzm/brak posiadania poglądu (agnozja, brak gnozy). Nie chodzi o filozoficzny dualizm, ale o to że kontakt z Bogiem jest Bogiem. A nie nami. My tylko pyłkiem. Modlitwa Jest Duchem Świętym a nie nami. Uniesienie mistyczne to ONA a nie stan naszej podświadomości, myślenia ani wyborów/tendencji/umiejętności/pracy nad sobą! My tutaj się nie liczymy. Bóg o nas dba, Bóg–Matka z Przypowieści Salomona i „apokryfów” Od Salomona zanosi nas do Ojca i nawet Mesjasza Odkupiciela. Liczymy się dla Nich, pozostając „pyłkiem” dla siebie, nie musimy więc liczyć się dla samych siebie. I na tym polega Krzyż. Na uwolnieniu i wolności. Nie musimy cierpieć, Bóg przyszedł aby nie pracować ciężko. Nie na nerwicy eklezjogennej chrześcijaństwo (a raczej YAHwizm), ale na byciu Set–Apart. Nie na chwale która nie jest Osobą, ale na Chwale Osoby Szechiny. Błędem Słowian jest odrzucenie całego Judaizmu i próba rekonstruowania Boga pod psychologię wygodnictwa, po „najmniejszym oporze”. Zarówno kierunki że Bóg niedobry bo bił Filistynów i cielce, kozły – jak i poglądy że daleki, niedostępny i skończony, nijaki (letni), „nie wiadomo o co mu chodzi, zabił swego Syna”. A przecież Cała Trójca cierpiała w związku z Krzyżem! To NIE Jezus złożył ofiarę dla Ojca, ale cała Trójca złożyła ofiarę dla nas, stworzeń res „cogitas”!! Nie po to by nas dalej gnębić, ale by znaleźć jakąś przestrzeń kontaktu w grzechach szerokopasmowych ludzkości. Było to czymś koniecznym, wiele grzechów ludzkich przecież jest ukrywanych. ABBA nie jest Bogiem lęku dla szczerze wierzących. Inaczej jest natomiast z annunakami, emu, jebuzytami, archontami, demonicznymi innymi szarakami i temu co z hybrydyzacji biologiczno–duchowej pochodzi. Nie tylko Biblia ale księga Henocha tłumaczą, że demony kopulowały z córkami ludzkimi. Potop wszystkich nie usunął – ale czy to powód do strachu bądź zniechęcenia? Nie! Bóg Ojciec jest odległy tylko wyłącznie dlatego, że ludzie zamiast zwrócić się do Matki Szechiny to powymyślali psychologię (pół)sieroctwa, pachamamę (tzw. matkę ziemię, gaję itd.), ying–jang (dysfunkcjonalne można powiedzieć), matkę przyrodę i kult ekologiczny, matkę Polkę, matkę wibrację/energię/podświadomość (wbrew prawu naturalnemu posiadania ojca oraz matki jako osób jednocześnie wespół), matkę kościół i w końcu największe chyba nieszczęście jakim jest kult maryjny, jako nowa odsłona starej Asztarty i Jezebel (podobno był to demon nieporządku). Katolicy nie dostrzegają, że Mariam była Żydówką i jako taka, przenigdy nie pozwoliła by się zwać królową Nieba, tytułem który tłumaczę że przysługuje jedynie Duchowi Świętemu (RUACH HA KODESH). Katolicyzm uzurpuje sobie reinterpretację, modernizację (po polsku usprawnienie) judaistyczną, a przecież on po prostu usunął co się Konstantynowi „Wielkiemu” podobało a więc stanowi zniszczenie Judaizmu a nie jego uzupełnienie. Nawet Mesjasza inwertowali (odwrócili), Jego Imię pozbawili praktycznie namaszczenia poprzez utratę struktury IMIENIA (SHUA – znaczy zbawienie). Podróbka żeby kompromis między pogaństwem a judaizmem, o wpływach kolonialnych już pomijam bo to wystarczająco znane. YAHSHUA tak nie nauczał. Zbawiciel był bezkompromisowy, pomimo że miłosierny. Zawsze był Żydem, nie Grekiem, nie Polakiem. Faryzeuszom pokazał Mistykę. Poganom pokazał Cenę i Znak Symbolu–Osoby Syna–Kapłana. Objawił Ducha jako Osobę i Chwałę, przyczyniając się do Zesłania 3. Osoby. Uwolnił z zacietrzewienia świątynnego apostołów i tych, którzy okazali się nie być hybrydami, Sam stając się dostrzegalnie dla błądzących – Fundamentem–Początkiem Ducha ku Jedynemu Ojcu. To nie tylko fakty dokonane ale stałe, ciągłe i powtarzalne. Zbawienie się wykonało w Ewangelii wg ap Jana, ale czas jest złudzeniem. ––– Duch Św. to jakby Communication & Executive Manager, Bóg Ojciec to jakby General Director a Mesjasz – to jakby Representative. – Jednak to nie jest firma, ponieważ już ze zwierząt widać że Miłość istnieje. Kot mruczy z Miłości a nie z fizjologii ewolucyjnej / walki doboru naturalnego. Papuga transferuje dźwięki (znane dźwiękonaśladownictwo tych ładnych ptaków) bo Bóg miał dobry humor i ma – NIE aby zwierzęca walka o byt tego wymagała! Waleń w morzu/oceanie śpiewa pięknie bo Chwała Boga go napełnia, a nie darwinizm. Trawa jest specyficznie miękka, bo Najwyższy i Jego Handmaid wraz z Synem tak zechcieli rodzinnie – a nie zoolog. Nie dlatego, że naukowiec technik zrobił bionikę, kradnąc patent Najwyższych. Naukowiec i Technik to Jest Szechina Mądrości i Miłości Bożej. Wynalazki industrialne pod słońcem raczej zaszkodziły stworzeniom. Człowiek (w tym hybryda np. reptilianin) to demon uzurpator widzialny, jednak od decyzji zależy Zbawienie. Jeśli człowiek odrzuca Ducha, to ma Wielki Ucisk, a przecież do decyzji stworzenia zależy aby mu zapobiec. Salomon połączony z Bogiem i (przede wszystkim) Judaistyczną Matką tak to opisują, jako wyszczególnienie pedagogiczne worst case scenario:

Przysłów 1:26 Biblia Gdańska:„Przetoż ja w zginieniu waszem śmiać się będę, będę z was szydziła, gdy przyjdzie, czego się strachacie.”

Skąd by Żydzi byli inteligentni jako naród jak nie od Matki Szechiny. Nie mówię o zatwardziałych kabalistach, ale np., o mesjanistycznych wierzących w Syna Bożego, The Holy Language Institute. Oczywiście goim za często nie wiedzą tych tajemnic, postrzegają tylko zło narodu wybranego na linę rodową Jezusa (paradoksalnie…). Stary Testament zamiast być wskazówką jak pozyskać Obecność Nieba za życia „fizycznego”, to potraktowali jako pusty straszak. Nie tak uczył Zbawiciel! Zbawca był 100% Żydem, nie sloganem europejskim czy słowiańskim. Był i Jest Bogiem–Człowiekiem, nie Bogiem–Krzyżem ale Bogiem–Odwiecznym Synem. Mimo że Słowem Boga, to jednak nie literą ale Kimś. Słowo Boga to raczej pewien tylko symbol wzięty od z greckich filozofów za czasów kształtowania Pisma Świętego Nowego Testamentu. YAHOSHUA Jest więcej niż Słowem ponieważ Zbawia. Ludzkie cierpienia wziął na Siebie po to aby ludzie złożyli swoje ciężary na Nim. Nie jest Bogiem Najwyższym co do Osoby, ponieważ Jest inną Osobą niż Ojciec, ale w Jednym Duchu Chwały SHIKAINYAH. Jednak On dopasował się do ludzkiego sposobu pojmowania, ale ! nie nakazał zarazem na tym poziomie zrozumienia się zatrzymywać. Przeciwnie, kazał czekać na Ducha Świętego i NIGDZIE nie zastrzegł jakoby to Zesłanie Szechiny miałoby być czymś jednorazowym, chrztem singletonowym. To protestanci sobie wymyślili trywializmy, że Jeden jest Chrzest. Trywializowanie Wiary to grzech tak ewangelików jak katolików!! Pastorzy mamony np. Benny Hinn, nie dbali, żeby owieczki pojęły, tylko oni „dbali” o siebie, przy niedbalstwie co do wiary (a raczej – Relacji, Ducha) w Boga. Z pustego i Salomon nie naleje, nawet przy egzegezie.

Jakby Ziemia była wypukła i obrotowa…

Jakby Ziemia była wypukła i obrotowa (–kopernikanizm), to po pierwsze, powietrze (atmosfera gazowa) tarłoby kinetycznie o glob (ciało stałe). To nie jest jakiś gaz Avogarda, kolarze zwykli się pochylać podczas jazdy. Wiałoby na biosferę cały czas bez żadnych przerw! A tak n i e jest. Ciało które się obraca wprawia w ruch ciała styczne doń, stałe i ciekłe, ale gaz który jest stycznie przyległy wokół tamtego jest po prostu wypychany jak miniwirówka 12V DC DIY z tarczką. Nawet obracając zwykłe koło rowerowe można to poczuć na dłoni. A jak punkt na sferze ma prędkość liniową z obracania sfery to przekazuje tą energię otaczającym warstwom materii, w tym przypadku warstwom koncentrycznym na Convex E. – czyli temu, czym się przecież oddycha. Chmury wtedy nie mogłyby utrzymywać kształtu. A z kolei ciało leżące (i styczne więc – np. 0 m npm) na tym rotacyjnym kopernikanizmie powinno się przesuwać (dyslokować) jeśli współczynnik tarcia na styku jest mały (a jak duży to i tak by były turbulencje, system nie myśli systemowo tylko rozdrabnia rzeczywistość poprzez taktykę dziel i rządź). Spece umiejętnie roz(g)rywają fizykę na poszczególne nauki. Wirówkę jak z kapelusza żeby pasowało zastąpili siłami Coriolisa. Einstein dołożył zakrzywienia kilkuwymiarowe. A wystarczy przecież orgon (tzw. bioNy, nie mylić z mikrobiomem – 1 literka różnicy) Wilhelma Reicha i NC. DIY: Kawałeczek styropianu rozmiaru kilka mm spada w pokoju przy zamkniętych oknach, nie nad kaloryferem by wykluczyć konwekcję termiczną – i porusza się po spirali. A tamci mówią o siłach ciążenia, bezwładności, układach inercjalnych, rotacyjnych i nieinercjalnych, a pomijają najzwyklejsze naturalne siły tarcia obiektu (ogólnie biosfery) o obiekt (troposferę). Jak można w ogóle mówić u nich o jakimś układzie odniesienia, skoro „gwiazdy stałe” jako fundament mechaniki to też jest fikcja? Zasada Macha kolejną „zasłoną dymną”. O ile pamiętam galaktyka tzw. nasza „też” się wewnętrznie obraca wokół punktu centralnego (wg ich poglądu mam na myśli). Ziemia musi być wklęsła w skrócie. A płaska również nie może być bo by Słońce oświetlało 24/24 h każdy skrawek, nie byłoby w FE cykli dzień-noc, obojętnie czy Sł. porusza się po spirali czy jakkolwiek inaczej.

16 bloków teologii replacementu w wielkim babilonie herezji katoprotestanckiej dejudaizacji (2/2)

CZĘŚĆ DRUGA: mesjanistyczny judaizm a protestanci i „bezdenominacyjni” gdzie indziej niesklasyfikowani.

Uwaga. Tak jak w 1-szej poprzedniej części, metoda parafrazy.

Biblia: Gdańska + ang. przekł. dosł. LITV z programu BibleTime.Biblia: Gdańska + ang. przekł. dosł. LITV z programu BibleTime

LpPrawidłowy Mesjanistyczny JudaizmProtestantyzm (/+„bezdenominacyjni” G.I.N.S.) – wybrane grzechy oraz herezje
 –Wiara gorąca, zbór FiladelfiiWiara letnia i leniwa lub całkowicie (antypastor Benny Hinn) udawana
1Wykonało się!Jana 19:30:A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się; a nachyliwszy głowę, oddał ducha. Post jest raczej skutkiem a nie przyczyną uświęcenia.Derek Prince słynniejszy w XX w. pastor, z zawodu żołnierz (=>niewrażliwy ewangelista!!!!): trzeba od czasu do czasu pościć, dobre jest to dla (sferyciała.
2Mateusza 10:8:Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie.Mateusza 10:9:Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze;„Utkane” spotkania/show/skecze, przykł. zwłaszcza:· PLN-zł (korpokracja Polska firmy Jakub Kamiński+wife a marki Nations On Fire). Emocje w wykładzie. Żadnych papierów czy materiałów ściśle dowodowych na deklarowane uzdrowienia „zewnętrzne” (outsourcing!!). Znajomość Biblii jako taka ale oczywiście brak rozumienia SZEKINY u niego i żony.
3Łukasza 1:47:I rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim,Efezjan 4:23:I odnowili się duchem umysłu waszego;(dualizm antropologiczny: np. John Carew Eccless, Kurt Goedel)Dusza ludzka jest (po części i/lub cała) fizykalnym ciałem mózgowia i płatów np. czołowego oraz potylicznego (monizm scjentystyczno-antropologiczno-fenomenologiczny;)
4Psalmów 116:6:Pan prostaczków strzeże; byłem uciśniony, a wspomógł mię.(TYLKO prostaczek uwierzy ze Duch Święty to Matka, inny z kolei będzie przeinterpretowywał intencję autorską i bluźnił i pójdzie w wielki ucisk, a zapewne też w piekło/Asgard/Aghartę NC – grzechy przeciw Szechinie nieodpuszczalne mocą Biblii NT)Przysłów 7:4:Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,& Prz 1:23 & Prz 1:8 ….(i mnóstwo innych wersetów ze Salomona. Ducha Parakletka od razu dostrzegalna u patriarchy naukowca przyrodnika sędziego króla proroka – Salomon ben David.)Np. epifania/egzegeza/obrazy literackie Salomona/ (IPP TV Pawła Chojeckiego). [Protestanci od Biblii Gdańskiej dali Roztropność małą literą!!! Prz 7:4 (po lewej). ]
5Stare Przymierze kontynuuje odnawiająco się w Nowym Przymierzu (Testamencie), wypełnia i uzupełnia. YAHOSHUA cierpiał w istocie w obu. Tanakh to cała Biblia. Kryterium rozeznania i selekcji kanonu jest Szekina Święta. Wybrane selekcjonowane apokryfy (zwłaszcza Henocha, Wisdomsą kanoniczne ewangelicznie.Stare Prawo przeminęło. Mamy 66 ksiąg ST KJV, [szóstka to liczba szatańska, wynosząca się w pysze… „podwajająco” ponad Trójcę (333), mądrym więc liczbę bestii obliczam.]
6Nie trzeba tak się bać antychrysta! Bóg Jest większy od niego. Ucisk jest wybiórczy, jest dwójpodział zbawianych na Oblubienicę oraz Gości Barankowych: ●Apokalipsa 3:15:Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny ani gorący, bodajżeś był zimny albo gorący!●Apokalipsa 3:10:Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi; inni idą w piekło oraz jezioro ognia piekielnego z Apokalipsy.Bitwy, kataklizmy, wojny tu tam, Izrael, Hamas, straszne, BLM nadciąga, to będzie inny rok niż poprzedni, wulkan wybucha!!! Masoni, schrony, nadzieja pochwycenia, zapasy, chipy, HAARP sterowanie pogodą, podziemne ukrywane bazy, poszczególne rodzaje form annunaków, Ap. już jest, to nie przelewki, wirus jest, i groźny; Obama antychrystem! Zabieranie broni! ObamaCare[już przestał być antychrystem?? Ale… !, !, !]; Trump antychrystem!!; Bill Gates antychrystem!·DetektywPrawdy/TV @ Yt. & Web; po części·IPP TV @ Yt., BitChute & Odyssey.·Zawodowy dziennikarz wierzący Alex Jones USA @ infowars.com, dziennikarstwo familijne [stanowczo na plus za merytorykę!! Mimo że choleryk pełny paniki][zalicza się to wszystko do kryptoNLP][letniość, wiara pól na pół]
7Wyjścia 24:10:I widzieli Boga Izraelskiego; a było pod nogami jego jako robota z kamienia szafirowego, a jako niebo gdy jest jasne.Wyjścia 24:10 LITV:And they saw the God of Israel. And under His feet * was * as the work of a pavement of sapphire, and the same as the heavens for clearness.My Boga nie widzimy, On niewidzialny, po śmierci fizycznej/pochwyceniu wiernych dopiero (lub na Nowej Ziemi), Jezus w Starym Testamencie nie był w ciele bo dopiero w Nowym przyszedł między nas, Bóg Ojciec nie ma ciała bo jest z natury Duchem, tylko jego Syn może mieć ciało, dostrzegamy teraz tylko przejawy Bożej obecności, co ty mówisz za herezje!!!
8Jeden Niebocentryzm (Skycentrism, concave Earth), Ziemia-geokosmos ma prawie że budowę świątyni Namiotu Spotkania bo jako koncentryczna – zasłoną jest tu firmament na linii Karmana circa 100 km n.p.m.Np. Ap 4:6; Ap 15:2; Ap 10:6; Ap 13:12; Ps 102:26; Ps 104:5; Ps 24:1; Ps 47:9; Hi 9:6; Hi 9:8; Hi 26:11; Hi 18:18; Hi 26:7; Hi 26:9; Hi 26:10; Hi 36:29-30; Hi 37:17; Mt 8:12  .(inwersja kopernikanizmu. @ langw.de)Jest rzeczywistość przyrodzona i nadprzyrodzona. Duchowe i duszewne. Sfera duchowa i sfera cielesna. Duch i psychika. Niebo i Ziemia, piekło. Nie wiem ile jest kosmosów, (to/nasi) naukowcy się tym zajmują. Wiemy że Niebo jest daleko za rozszerzającym się kosmosem wielkiego wybuchu czy multiwersum. (Nasza) NASA odkryła ostatnio że…[por. też nr tab.]
9YAHWEH & YAHOSHUA HA MASHIYAH & SHIKAINYAH RUACH HA KODESH IMMAYAH CHOKMAH 
Lashon Hakodesh
·Ojciec, Syn, Duch Święty [dejudaizacja Języka Świętego Hebrajskiego]·Duch nie jest Osobą tylko tchnieniem [kompletna herezja] – polskojęzyczny Krzysztof Król / SuperFakty @ Yt. / firma @ web
10Mateusza 6:25:Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o żywot wasz, co byście jedli, albo co byście pili, ani o ciało wasze, czem byście się odziewali; azaż żywot nie jest zacniejszy niż pokarm, i ciało niż odzienie?·Spiral methodology of  IT programming working, „progress” in science & IT, MS, hi-fi, sci-fi, mindfulness, $$$, the NLP, teleevangelists, satanic baphomet churches in US, prosperity gospel, economic war, lockdown(s), american dream & daydream, Federal Emergency Reserve Bank, (di)stress, BLM & migrants invasion, Model View Controller (both MVC in IT & mere society), transcendental meditation courses.·Polska: NoF @ Yt., Maciej „Objaśniacz” @Yt.
11YAHOSHUA zbawia z grzechu (precyzyjniej: z win) a SZEKINA zbawia ze słabości (ościeni, wad, słabości tzw. mimowolnych). Apostołowie dopiero po Zesłaniu SHIKAINYAH nabrali poprawnej bo całej (z zasady, ogólnie!) wiary. Odkupiciel Syn Boży zaczął ale Ducha musi dokończyć!!!! Zbawienie to Osoby Boga a nie stan/cecha/właściwość/predykat, w skrócie. Znakiem Tego jest wcielenie Mesjasza. Ale to nie jest wystarczające albowiem Piotr się zaparł, a apostołowie lękali się nawet w samych Dziejach Apostolskich (lecz Ducha przybywała niemal natychmiast wtedy, co najważniejsze, Ziemia się zatrzęsła i ponownie wtedy RUACH tchnęła w <Strong’s 3820 leb> apostołów. [Kapujesz? Otwórz tą konkordancję, nie leń się]jesteśmy zbawieni bo Jezus nas odkupił na Krzyżu i zmartwychwstał.·Zasada „raz zbawiony, na zawsze zbawiony”;·„taking Salvation for granted”
12Chwałą Boga JEST Jego Święty Duch. RUACH HA SHIKAINYAH. Ducha Chwały.Chwała Boga to jego majestat, świętość i godność. To nie tak, (ty niedouczony Żydzie)!
13Jezus był Żydem i Nim pozostał do nadal i na wieki. Ani jedna jota/kreska (w tym litera hebr. jud) nie przeminie aż do czasu nastania odrodzonego Królestwa Bożego.Imię Jezus pochodzi z języka greckiego. Jezus przyszedł aby świat nawrócić. Nie musimy zagłębiać się w jego pochodzenie, gdyż jak mówi apostoł Paweł, z jego rodu jesteśmy już i swojego Mistrza znamy. Wystarczy wiedzieć że z rodu Dawida.
14YAHOSHUA JEST Synem, tylko YAHWEH Jest Bogiem Najwyższym zgodnie (też) z księgą Henocha. Mimo tego że Jest ELOHIM wg Bereshis. Miłość jednoczy 3 Osoby Trójcy. Biblia mówi prostym językiem przecież!!Jana 14:28:Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja.Ewangelia Jana jest najważniejsza z 4 bo kontemplacyjna.Jako że Jezus to Alfa i Omega [Ap] : => Równy Ojcu, a tylko na chwilę upodobnił się do aniołów za dni Bytu Swego ziemskiego.
15Listy janowe są ważniejsze niż pawłowe ponieważ Paweł sam napisał w swym liście, że jest pysznym nadmiar dumnym narcyzem i płodem poronionym; że jest niczym, bo prześladował wcześniej chrześcijan, „współpracował” w tym aż na śmierć.Trzeba zawsze słuchać się władz zwierzchnich, [itd.]
16Za Apokalipsy lepiej nie podkładać się pod „bliźniego” i się z nim nie stykać. Nie finansować też alkoholików, narkomanów, innych środków: psychotropów, tytoniu.Zbór nasz głosi żeby miłować nieprzyjaciół, troszczyć się o potrzebujących w miarę możliwości.
Po prawej: bestia protestantyzmu. Po lewej: judaistyczne chrześcijaństwo.

Trudniejsze pojęcia i skrótowce:

 1. G.I.N.S. – gdzie indziej niesklasyfikowani. 
 2. Outsourcing – biznesowe korzystanie z zasobów zewnętrznych (spedycja itp. pierdoły) 
 3. NC – Niebocentryzm, geokosmos. Wiele filmików temu przeznaczyłem. 
 4. NoF – Nations On Fire „służba” narody w ogniu @ PL, Kamińscy 
 5. Yt. – YouTube 
 6. NLP – neurolingwistyczne programowanie kodów zachowań behawioralnych przez zwłaszcza podświadomość i podprogowość (bodźce subliminalne np. ukryte klatki na filmie, w kinie, reklamy TV bo np. w dawnym programie „Zakazane reklamy” w Polsacie albo TVN) 
 7. Web – internet, na sposób „do czytania” 
 8. .KJV – tzw. króla Jakuba (bryt.) Biblia, to mason, satanista, jeden z dawnych założycieli protestantyzmu bo zarządzał opracowaniem Biblii z której pominięto imię YAHWEH zastępując je na Lord/God. Wydanie KJVA nie naprawiło sprawy. 

Inne skróty:

 1. Km – kilometr 
 2. n.p.m. – nad poziomem morza 
 3. tab. – tabela 

Język Święty – Lashon Hakodesh – https://en.wikipedia.org/wiki/Lashon_Hakodesh

27 elementów teologii replacementu w wielkim babilonie herezji katoprotestanckiej dejudaizacji (1/2)

CZĘŚĆ PIERWSZA: mesjanistyczny judaizm a (greko-/staro-/neo-…) katolicy i prawosławni

(zwani po angielsku ortodoksami, bo to kościoły tzw. siostrzane)

Judaizm mesjański versus katoprotestantyzm – przenikanie wiar czy spór?

Czyli twór pochodzący z zamiany, podmianki pomiędzy judaizmem kierunku jaki chciał YAHOSHUA oryginalnie w Ewangelii -a- tym wyznaniem, jakim się wierzy po aktualnych kościołach XXI wieku (no a takie są tylko dwa) . Selektywnie największe herezje po prawej kolumnie na czerwono oznaczone. Czasami dodaję m. in. niezbędne cudzysłowy.

Jezus chciał restrukturyzować wyznanie mojżeszowe a nie je (z)likwidować!

Mateusza 5:18:
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało.

Czy pojmujesz sens literackiej parafrazy (omówienia jako środka stylistycznego)? Tutaj w tabelce ma ona znaczenie przestrzegawcze, upominające  do nawrócenia z letniości i bylejakości wiary na gorącość, a taka forma jest celem ograniczenia szukania, skakania po wielu wersetach Biblii.

Lp.

Mesjanistyczny judaizm w szczególności m.in. mój

KRK antykościół katolicki z prawosławiem i pokrewnymi – slogany i interpretacje ich

1

Duch Święty Szechina Mądrości i Chwały, YAHWEH handmaiden. Zasiada po Świętej Lewicy  Boga Ojca.

Maryja, matka niebieska”, „matka Boska „wieża Dawidowa”, „niepokalana arka przymierza”, regina coeli

2

HALLELUYAH!

Sytuacje typu:

–witaj matko chwalebna

–… nareszcie wakacje

–chcę pieniędzy, seksu, piwo

–choinka bożonarodzeniowa…, bo to piękny (na)strój

–obiad świąteczny

–zajączek wielkanocny

–dzień dobry, cześć, szczęść Boże (ogółem małostkowość i faryzeizm, chwała składana człowiekowi jako idolowi)

3

YAHOSHUA mnie zbawił

–Bóg się rodzi

–idę do spowiedzi

4

Jestem słaby ale to już ogólnie nie moja wina bo MASHIYAH cierpiał zamiast mnie, wszystko się w Nim wykonało m. in. za mnie i dla mnie

Mea culpa, maxima culpa… verbo et opere, archangelo, baptiste…

5

Szabat sobotni (szabes)

Niedziela, sun – – day

6

Błogosławieństwo dla strzegących przykazań i niechodzących za obcymi bożkami, dla drugich tzn. pozostałych – przekleństwo już za egzystencji w ciele fiz.

św mikołaj, magia świąt, zdrowia, radości i pomyślności, szczególny czas, bombki i oświetlenie choinki, prezentów, obdarowywania czar [i czas]

7

Salomon miał żony i nałożnice [w: Księga Królewska]

Jeden mąż / żona (monogamia i antybigamia)

8

ABBA YAHWEH

Bóg, Pan, Niebo

9

Zmartwychwstały

Ukrzyżowany w/na każdej ofierze mszy

10

Hebrajski Mesjasz który przyszedł do Żydów by ich wybawić z grzechów ich (… syrofenicjankę np. również ale to zupełnie inna sprawa)

polska (/sławiańska) tradycja obrzędowości kolejnych stacji drogi krzyżowej

11

Zaprawdę ani jedna jota nie przeminie aż się wszystko wypełni

Urząd nauczycielski „kościoła” kieruje rozgłaszaniem depozytu wiary nieomylnie

12

Pismo nie może być naruszone; nie troszczcie się; jeden będzie pochwycony, drugi zostawiony

[widzisz tu średniki, ewentualny protestancie? Drobne znaczki, prawda? Lepiej umyć/kupić sobie okulary…]

Jan Paweł II napisał encyklikę o pracy ludzkiej i też patriotyczną, jego dorobek myśli filozofii i teologii…

13

7 dzień odpocznienia [księga Wyjścia Shemot]

Obchodzimy pierwszy dzień tygodnia w którym Chrystus zmartwychwstał i posłał Ducha Św., … Wszechmogący prosimy uświęć te…

14

Wieczerza pamiątki, YAHOSHUA Był i Jest Żydem, więc kapłan Melchizedek nie ustanawiał precedensu (tu: wzorca) do mszy lecz tylko do praktyki przypominającego o wypełnionym już Zbawieniu. Jako że ST jest pararelny do NT w dużej mierze, a król Salemu był też prorokiem jak się okazuje, zapowiadającym pośrednio Mesjasza. ;

Bóg nie mógł jeść własnego ciała/krwi podczas ustanawiania wieczerzy. Pił co prawda „z tego kielicha”, z którego przed nastaniem Królestwa pić już więcej nie będzie –– ale czyli nie tak jak obok po prawej!! To pamiątka, uczta przypominająca.

Realne Ciało i Krew spożywać i obchodzić musimy co tydzień i dni nakazane tradycją prawa przez kościół naszą matkę

15

SZECHINA Mądrości przyciąga mnie do YAHOSHUA HAMMASHIYAH BEN YAHUWAH ponieważ Salomon Ben Dawid o NIEJ dosłownie napisał.

Bozia, Maryjka, Matula, „Pośredniczka” wszelkich łask, przybytek chwalebny, Niepokalana, droga do Boga, ucieczka grzesznych, matka dobrej rady, przybytek Ducha Św.

16

YAHWEH Bogiem Najwyższym [por. u Henocha], Ewangelia NT: Ojciec większy Jest niż Ja

Jezus współistotny Ojcu; jedna substancja

17

Źródło Ewangelia: idźcie i głoście; powiedzcie temu lisowi; nie rzucajcie pereł pod świnie; nie godzi się odbierać chleb ze stołu pana a dawać szczeniętom; idź precz szatanie bo nie myślisz co Boże tylko co ludzkie; sługo leniwy!; panny mądre i głupie

Ekumenizm; nie możemy Żydów nawracać ani Arabów bo Francis wygłosił; SWII; musimy kochać bliźniego serdecznie i upominać z należnym szacunkiem i delikatnością, zważając szczególnie by nie urazić naszego błądzącego brata, i sióstr, nawet tych, które okazały się nieroztropne

18

YAHOSHUA drzwiami dla owiec, dusza wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie.

Maria nasza bramą niebieską, porta coeli [byk bałwochwalczy krowę cieli, sobie zaspokojenie popędu „ścieli”]

19

YAHOSHUA odkupia i wybawia!

Czy to był ten grzech ciężki, lekki czy może śmiertelny? Trzeba pościć.

20

Ziemia nie jest planetą kopernikańską według Biblii i jest nieruchoma a cały kosmos jest odwrotny niż się powszechnie mniema

Troszczmy się o naszą planetę, to jeden z pilnych obowiązków każdego katolika.

21

ELOHIM uzdrawia, a Zbawiciel czynił cuda fizycznie.

Przestrzegajmy norm sanitarnych…, w tym ograniczenia ilości ludzi w naszym kościele…

22

Duch Święty napełnia Ziemię i jestem synem Tej Mądrości po chrzcie. Szechina daje każdemu stworzeniu hojnie. Koty, tygrysy, lwy są wyrazem Jej Chwały. Wiatr Boży RUACH przenika stworzenie.

Bioróżnorodność jest kluczem do przywrócenia właściwego stanu naszego świata. Nasze wysiłki powinny zmierzać w stronę współpracy międzynarodowej wszystkich wyznań, aby móc osiągnąć niezbędny ład ekosystemów.

23

Baranek jakby zabity [źródło: Apokalipsa Jana]

moc truchleje, blask ciemnieje… [z pieśni ludowej KRK]

24

poza synem zatracenia, aby się wypełniło Pismo. [na podst. Ewangelii wg Jana]

Aby wszyscy byli jedno

25

RUACH HAKKODESH zstąpiła na apostołów.

Pokajanie i metanoja. [w prawosławiu]. Umiarkowany post dla ciała i zmysłów oczyszcza duszę według mądrości dawnych patriarchów cerkwi.

26

YAHWEH Jest zdenerwowany bałwochwalstwem maryjnym i wskazuje wielki ucisk, a który ! jeszcze trwa. [zobacz Amightywind]

„Prorokini” Vassula Ryden zapowiedziała odrodzenie dotyczące obu kościołów siostrzanych, wraz z Rosją. [cytaty sobie poszukaj sam, po co mam się więcej gorszyć?!]

27

YAHWEH nie toleruje innych religii niż żydowska. Niemesjanistyczni nawrócą się na prawdziwie mesjanistycznych, a kabalistami i reprobates enemy nie należy się przejmować.

http://apokalipsa-iskra.com.pl/pl  Leszek Panek gorliwy nawrócony przykładny katolik powiedział że Polska będzie… prawosławna przy wojnie w kraju polskim. Będzie miała kapłanów prawosławnych Orthodox’ów ze wschodu (czyli Rosji).

Czy rozumiesz, na czym polega różnica??

Morał: oni zapewne do Baal’a się modlą, opuść tą nierządnicę póki czas!!

Skróty :

NT – Nowy Testament
KRK kościół rzymsko-katolicki
m.in. – między innymi
tzn. – to znaczy
fiz. – fizyczny
SWII – sobór watykański 2.

ABBA Ojciec, Szechina oraz Mesjasz – Boże Osoby Rodziny Trójcy Świętej w Judaizmie chrześcijańskim, którego nie znałeś bo cię protestanci z katolikami wespół oszukali

ELOHIM (wymowa E-LO-ŁIM) – hebrajskie „Bogowie” – semantycznie i syntaktycznie (bo to liczba mnoga) konotacja leksemu na określenie Trójcy Świętej z księgi Rodzaju Bereshith r 1 w 1 (Genesis).

ABBA – Bóg OjciecSzechina – Duch Święty, IMMA, 3. Osoba i Tchnienie TrójcyZbawiciel Mesjasz, Baranek, Syn Boży
YAHUVEH, YAHWEH [wym. YA–HU–A], pol. JehowaSHIKAINYAH, RUACH HA KODESH, IMMAYAHYAHOSHUA (YAHSHUA) HA MASHIYAH
Jeśli ci się coś kojarzy z sekciarzami „kocikami” tj. „ŚJ” to wybierz pierwszą z form.CHOKMAH (MĄDROŚĆ) [wymowa HO–KHMA]; BINAH (Umiejętność, wym. BI-NA), Mądrość, Matka Mądrość – z ksiąg mędrca Salomona; Duch (Wiatr!) Boży, Rzeka z Tronu Boga i Baranka w Apokalipsie Jana…Zgreczone Imię Jezus nie odzwierciedla syntaktyczno-semantycznie Zbawienia i pochodzi z wymieszania „religii” pogańskich goim z chrześcijaństwem judaistycznym pierwszych wieków. Konstantyn „Wielki” stan ten herezyjny utrwalił do Babilonu KRK do nadal.
Rząd Boży (władztwo Boskie) do Niego należy, w Biblii Jest Pierwszy w dialogu z człowiekiem i aniołami. Cel chrześcijan YAHwistów – oraz (niektórych dla ścisłości) chrześcijan wielkouciskowców po umęczeniu (choć to jest jeszcze bardziej skomplikowane, odsyłam do innych wideo i mych blogów+justpaste.it, wiele jeśli nie bardzo wiele ucisków jest „wyprowokowanych” [tzn. mechanizm typowy dla false flag operations, wszystko to całkowicie od Wiary zależy] )Przenikalność Niebieska łącząca wszystko i Ojca ze Synem. Duch Jest Osobą, co niezmiernie ważne, oraz fenomenem, przejawem YAH, Obecnością Świętą itd. – jednocześnie. Dziejowo-apostolska Pocieszycielka Żydów Ewangelicznych – Zesłanie Jej Ducha przygotowuje, przekształca, łączy, oświeca i uświadamia. Gołębica nie tylko identyfikuje Ją ale cała przyroda – stanowi Tego Ducha, raczej Tę Duchę Świętą. Duch to System Boga, nie ma naprawdę silnej–dwudzielności sfer ducha i ciała (nie mylić z innymi podziałami o których mowa gdzie indziej bo grzech istnieje). Szechina wyzwala (i odkupia*) duszę YAHwistów prawowiernych chrześcijan ewangelików, ze słabości (ościeni). Osoba Syna (hebr. BEN) YAHWEH, która stała się Znakiem Osobowym odsyłającym do Ojca i Ducha jako Wcielony Boski Nauczyciel i Jedyny Rabbi, fizycznie i duchowo ukrzyżowany cierpiąc zamiast nas i za nas, ukazując świadectwo na odblokowanie duszy z ciężkich grzechów (nie mówię tutaj o słabościach tzw. ościeni, porównaj kolumnę środkową tabelki), przeprowadzając procesy znaków Wiary (uzdrowień dosłownych i niedosłownych***, objawianie bliskości Boga, fazy wstępne przygotowań wiary** uczniów z apostołami) za okresu Swojego Wcielenia.
HaShem, Na Tronie Bożym.Zasiada po Świętej Lewicy Tronu YAHWEHZasiada po Prawicy ADONAI ELOWAHH YAHWEH
Bereshith, Bereishis , Genesis (Rodzaju)Proverbs (Przysłów Salomona) r 1 i inne; Wisdom; polecam też Ody Salomona „apokryf”Ewangelia wg ap. Jana
ELOHIM – Trójca Święta u mesjanistycznych Żydów & Tradycyjnego YAHwisty

Ogwiazdkowane przypisy do tabeli:

* z ksiąg pararelnych Starego Testamentu do Ewangelii Nowego wynika że cała Trójca Święta cierpiała w związku z Ukrzyżowaniem, z racji celowego intencjonalnego charakterystycznego powiązania wszystkich Osób Trójcy Świętej u proroków ST.

** Wiara to nie tylko wierzenie ale relacja z Bogiem i do Elohim. To są wyrazy niemal tożsame i jako takie powinny być używane. Przestrzegam, upominając : że tylko faryzeusze wszędzie szukają negatywnych szczegółów, a tylko sanhedryn z wielkouciskowcami kłóci się o słowa. Wielki ucisk chyba już zasadniczo macie, czarne z szarymi owcami, prawda?

*** tj. od demonów złych

Kody konkordancji Stronga, która… pamiętać że też jest selektywnie omylna jak każde dzieło rąk ludzkich mimo że natchnionych: CHOKMAH 02451 (2451); ELOWAHH 433

Skróty:
r rozdział
w werset
tzw. – tak zwany
Yt. – YouTube

——

goim – hebr. narody

4 materiały zewnętrzne: pomocnicze i dowodowe, linki

 1. https://www.myjewishlearning.com/article/the-book-of-proverbs/
 2. Are the Roots of Christianity Pagan? http://www.youtube.com/watch?v=f5hWkSsHCAE
 3. Amightywind
 1. Ody Salomona http://thelostbooks.org/the-odes-of-solomon/ [ENG]